DESPRE POPORUL ROMÂN (III)

Distribuie pe:

13. Daniel Ruzzo - arheolog sud-american: “Carpații sunt într-o regiune a lumii în care se situa centrul european al celei mai vechi culturi cunoscute până în ziua de astăzi”.

14. William Schiller - arheolog american: “Civilizația s-a născut acolo unde trăiește astăzi poporul rumun, răspândindu-se apoi spre răsărit și apus”.

15. John Mandis: “Cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost făcute la Turdaș și Tărtăria”.

16. Olof Ekstrom: “Limba rumună este o limbă-cheie care a influențat în mare parte limbile Europei”.

17. Universitatea din Cambridge:- În mileniul V î.H. spațiul carpatic getic era singurul locuit în Europa; - Spațiul carpatic, getic, valah a reprezentat în antichitate OFFICINA GENTIUM, a alimentat cu populație și civilizație India, Persia, Grecia, Italia, Germania, Franța și așa-zisul spațiu slav; - VEDELE (RIG VEDA) cele mai vechi monumente literare ale umanității au fost create în centrul Europei. Fostul Prim-Ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru a scris că: “Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei”.

18. Bonfini: “Limba rumunilor n-a putut fi extirpată, deși sunt așezați în mijlocul atâtor neamuri de barbari și așa se luptă să nu o părăsească în ruptul capului, încât nu s-ar lupta pentru o viață cât pentru o limbă”.

19. Ludwig Schlozer (Russische Annalen-sec XVIII): “Acești volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wolsche, ci VLAHI (RUMUNI), urmași ai marii și străvechii seminții de popoare a tracilor, dacilor și geților, care și acum își au limba lor proprie și, cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania și Ungaria, în număr de milioane”.

20. Michelet, Paris 1859, către trimisul lui Cuza: “Nu invidiați vechile popoare, ci priviți pe al vostru. Cu cât veți săpa mai adânc, cu atât veți vedea țâșnind viața”.

21. Andre Armad: “Într-adevăr acesta este unul din cele mai vechi popoare din Europa...fie că este vorba de traci, de geți sau de daci. Locuitorii au rămas aceiași din epoca neolitică - era pietrei șlefuite - până în zilele noastre, susținând astfel, printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii, continuitatea unui neam”.

22. D'Hauterive (Memoriu asupra vechii și actualei stări a Moldovei, 1902): “Limba latinească în adevăr se trage din acest grai (primodial), iar celelalte limbi, mai ales rumuna sunt acest grai. LATINEASCA este departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc astăzi (așa zisele limbi latine), aș zice că ea, latina, este cea mai nouă dintre toate”.

(Va urma)

Lasă un comentariu