DESPRE POPORUL ROMÂN (IV)

Distribuie pe:

23. Huszti Andras: “Urmașii geto-dacilor trăiesc și astăzi și locuiesc acolo unde au locuit părinții lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinții lor”.

24. Bocignolli (1524): “Rumunii despre care am spus că sunt daci”.

25. L.A. Gebhardi: “Geții vorbeau aceeași limbă ca dacii și aveau aceleași obiceiuri. Grecii dădeau atât geților din Bulgaria, cât și dacilor din Moldova, Valahia, Transilvania și Ungaria același nume și credeau că și geții și dacii provin de la traci”.

26. Martin Hochmeister (Siebenburgische Provinziaal Blatter, 1808): “În cele mai vechi timpuri cunoscute, în Transilvania și în țările învecinate locuiau dacii, care mai erau numiți și geți și de la ei a primit actuala Transilvanie împreună cu Moldova, Muntenia și regiunile învecinate din Ungaria numele de Dacia”.

27. Abdolonyme Ubicini (Les origines de l'histoire roumaine, Paris, 1866): “Dacii sunt primii strămoși ai rumunilor de azi. Din punct de vedere etnografic, dacii par să se confunde cu geții, aceeași origine, aceeași limbă. Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile din vechime concordă”.

28. Universitatea din Cambridge (1922, The Cambridge History of India): “Faza primară a Culturii Vedice s-a desfășurat în Carpați, cel mai probabil, inițial, în Haar-Deal”.

29. Jakob Grimm (Istoria limbii germane, 1785-1863): “Denumirile dacice de plante, păstrate la Dioscoride (medic grec din perioada împăraților Claudius și Nero) pot fi găsite și în fondul limbii germane”.

30. Cronicile spaniolilor 25 (pag.179): “Daco-Geții sunt considerați fondatorii spaniolilor”.

31. Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia): “Daco-Geții sunt considerați fondatorii popoarelor nordice”.

32. Leibnitz (Collectanea Etymologica): “Daco-Geții sunt considerați fondatorii teutonilor prin saxoni și frizieni, ai olandezilor (daci) și ai anglilor”.

(Va urma)

 

Lasă un comentariu