DECLARAREA Șl ÎNREGISTRAREA NAȘTERII

Distribuie pe:

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș informează cetățenii cu privire la procedura înregistrării nașterii, în conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Declararea și înregistrarea nașterii se face în termen de:

- 30 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu;

- 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;

- 30 de zile de la data găsirii pentru copilul găsit;

- 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii, pentru copilul părăsit de mamă în unități sanitare;

- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu, care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

Dacă se depășește termenul legal de declarare a nașterii, se va urma procedura privind înregistrarea tardivă a nașterii.

Declaranți pot fi:

- oricare dintre părinți;

- medicul sau persoanele care au fost de față la naștere;

- asistentul social, sau după caz, personalul cu atribuții de asistență socială din unitatea sanitară în care a avut loc nașterea;

- orice persoană care a luat cunoștință despre nașterea copilului.

Declaranții nașterilor se adresează la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor sau la Primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Documente necesare la înregistrarea actului de naștere:

- certificatul medical constatator al nașterii;

- actul de identitate al mamei și/sau al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă;

- certificatul de căsătorie al părinților copilului, în original și în fotocopie, după caz;

- declarație scrisă și semnată de ambii părinți cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, în situația în care aceștia poartă nume de familie diferite;

- declarație de recunoaștere, pentru copilul născut din afara căsătoriei, dată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea, din care să rezulte, după caz, și încuviințarea purtării numelui de familie pe care îl dobândește copilul, cu consimțământul mamei;

- recunoașterea se poate face și în fața notarului public, dacă părintele care face recunoașterea se află în localitatea de domiciliu care diferă de locul înregistrării nașterii;

- declarație cu privire la domiciliul copilului, în cazul în care părinții au domicilii diferite;

- declarație cu privire la naționalitatea copilului și a părinților, din care să reiasă voința expresă a acestora cu privire la completarea rubricilor din actul de naștere.

 

Lasă un comentariu