COMUNICAT DE PRESĂ

Distribuie pe:

1. Taxa de salubritate

În urma controverselor și speculațiilor din spațiul public, legate de taxa de salubritate, facem următoarele precizări:

Taxa de salubritate a fost anunțată din timp

Așa cum am comunicat imediat după votarea sa în Consiliul Local Târgu-Mureș, în luna decembrie 2020, taxa de salubritate introdusă din acest an înlocuiește tariful anterior, perceput în prima parte a lui 2020, în condițiile în care în a doua jumătate a anului trecut acesta nu a fost încasată. Diferența este de la 10,03 lei/persoană/lună la 11,87 lei/persoană/lună.

Diferența de preț este de doar 22 de lei/persoană pe an. Mai exact, de 1,84 lei/persoană pe lună.

Taxa de salubritate se percepe în funcție de numărul de persoane care domiciliază într-o locuință.

Astfel, dacă într-un apartament/casă locuiește o singură persoană, va achita suma de 11,87 lei/luna taxă de salubritate, adică 142,44 de lei/an.

Dacă într-o locuință stau patru persoane, taxa de salubritate va costa de patru ori mai mult.

De ce apar trei persoane la fiecare imobil impozabil?

Este o cifră medie raportată la numărul de persoane care domiciliază într-o locuință în Târgu-Mureș, un algoritm folosit în multe dintre municipiile și orașele țării, date obținute de la Institutul Național de Statistică. Aceasta se poate corecta prin declarație pe proprie răspundere sau declarație rectificativă, în funcție de data încasării efective.

Ceea ce se schimbă față de anul trecut este Declarația pe proprie răspundere, pe care fiecare proprietar trebuie s-o depună la Primărie. Această declarație se găsește pe site, în format editabil.

În condițiile restricțiilor epidemiologice, recomandăm depunerea declarației fiscale online, la adresa de email declaratii.salubrizare@tirgumures.ro sau prin poștă.

2. Salubrizare

După o evaluare amănunțită a situației acestui serviciu public, am constatat următoarele probleme:

- Fostul operator Salubriserv, după o exploatare de 12 ani a domeniului public, nu a făcut nicio investiție în municipiul Târgu-Mureș.

- În 2020, contractul acestui operator cu municipalitatea a expirat, serviciul de salubritate fiind atribuit “pe repede înainte” firmei SC Sylevy Salubriserv.

- Din păcate, această firmă nu a obținut licența de operare pe Târgu-Mureș și contractul a fost încheiat doar pe un an, fără a se prevedea investiții și fără redevență.

- În iunie 2020, s-a hotărât renunțarea la perceperea tarifului reglementat pentru achitarea de către consumatorii casnici și non casnici pe bază de contract cu operatorul și s-a propus instituirea taxei prin perceperea direct de către Primărie. (Vă punem la dispoziție o copie a adresei nr. 33369/17.06.2020, semnată de domnul Claudiu Maior, în calitate de consilier al primarului).

- Din păcate, vechea administrație “a uitat” să instituie taxa și a aprobat, odată cu atribuirea contractului SC Sylevy Salubriserv, plata de către Municipiu, din bugetul local, a contravalorii deșeurilor colectate de la persoane fizice și juridice direct către operator, în cuantum de peste 12.000.000 de lei.

De asemenea, vechea administrație a hotărât, în luna septembrie 2020, suportarea de către Municipiu, din bugetul local, a taxei pe economie circulară (80 lei/tonă), diminuând astfel o cheltuială a operatorului care, prin lege, este reglementată a fi cuprinsă în tariful/taxa de colectare de la utilizatorii serviciului.

Deși legea reglementează deja de mai bine de 10 ani în sarcina UAT organizarea colectării selective, procentul impus nu s-a realizat. Acesta era de 40% pe anul 2019, cu o creștere graduală până la 70% în 2022.

Dacă aceste decizii ar fi fost luate măcar cu 5 ani în urmă și municipalitatea ar fi achiziționat sau ar fi utilizat corect containerele pentru colectarea selectivă primite de la Consiliul Județean Mureș, acest proiect de importanță majoră ar fi putut demara și am fi reușit să achiziționăm infrastructura necesară pentru un oraș curat și prosper, în care taxele pe deșeuri să scadă, nu să crească. Realitatea este că, în ultimii 3 ani, am plătit amenzi la Garda de Mediu și taxe la Fondul de Mediu, fiind penalizați cu 1 milion de lei anual, pentru nerespectarea reglementărilor legale privind colectarea selectivă.

Menționăm că, în ultimii ani, vechea administrație a făcut investiții extrem de scumpe și ineficiente, în valoare de peste 2 milioane de euro, în acele containere subterane unde NU se colectează selectiv.

Față de situația găsită, am dispus măsuri urgente de îndreptare, iar până la sfârșitul lunii ianuarie 2021 voi prezenta public, inclusiv Consiliului Local Târgu-Mureș, strategia locală privind gestionarea deșeurilor și planul de gestionare a deșeurilor pe anul 2021/2022.

Până acum am luat următoarele măsuri:

• instituirea taxei speciale de colectare deșeuri, conform legii, în sarcina utilizatorilor casnici și non casnici, la un nivel rezonabil, mai mic decât cel aprobat la nivelul județului.

• notificarea operatorului cu privire la obținerea licenței și colectarea tarifului de la persoanele juridice, conform legii și Hotărârii Consiliului Local.

• demararea în regim de urgență a unei noi proceduri legale de atribuire a acestui contract în favoarea orașului, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.

- Noul contract va obliga operatorul să colecteze selectiv 50% din deșeuri.

- Pentru asta, vom pune la dispoziție toată structura necesară (containere, pubele etc.).

- Cerem sprijinul și implicarea cetățenilor în acest demers, pentru a avea un oraș curat, un serviciu calitativ, eficient și ieftin.

La începutul lunii februarie 2021, voi avea întâlniri în scopul încheierii unor parteneriate cu toți factorii decidenți la nivelul municipiului, pentru implementarea, în toate instituțiile și în tot orașul, a proiectului de colectare selectivă.

Scopul meu ca primar în acest oraș este de a face toate demersurile ca taxele - inclusiv cele pentru deșeuri să scadă, nu să crească. Pentru aceasta, trebuie să colectăm selectiv și fac apel la populație să sprijine acest demers.

Să ajungem să câștigăm bani din gunoi, NU să plătim!

SERVICIUL RELAȚII INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

 

ÎN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN TÂRGU-MUREȘ

Primăria Târgu-Mureș aduce la cunoștința tuturor locuitorilor că, începând din data de 16.06.2020, noul operator de salubrizare pe raza municipiului Târgu-Mureș este S.C. “SYLEVY SALUBRISERV” S.R.L.

Ca urmare, începând cu data de 16 iunie 2020, taxele de salubrizare pentru toți contribuabilii, persoane fizice și juridice, vor fi achitate la punctele de încasări impozite și taxe ale Primăriei municipiului Târgu-Mureș, în baza unei proceduri care va fi comunicată ulterior.

Procedura și modelele de declarații pe propria răspundere privind cantitatea de deșeuri estimată, respectiv numărul de persoane care domiciliază într-un imobil, vor fi comunicate și publicate pe site-ul municipiului, în cel mai scurt timp.

IMPORTANT! Taxele aferente anului 2020 pentru toți contribuabilii rămân neschimbate!

 

Lasă un comentariu