VÂRSTA DE PENSIONARE A PERSONALULUI OPERATIV DE INTERVENȚIE A FOST REDUSĂ!

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 27, din 11 ianuarie 2021, a fost publicată Legea nr. 5/2021 privind statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim-ajutor calificat.

Noua lege, care intră în vigoare în 14 ianuarie 2021, reglementează statutul personalului profesionist operativ de intervenție, care acordă asistență publică medicală de urgență și prim-ajutor calificat în echipă, cu statut civil, din cadrul instituțiilor și structurilor care compun sistemul național de asistență medicală de urgență și prim-ajutor calificat, cu excepția compartimentelor de primire a urgențelor.

Pe lângă prevederi privind selecționarea, pregătirea și încadrarea personalului profesionist operativ, drepturile și obligațiile acestuia, în capitolul referitor la încetarea raporturilor de muncă ale personalului profesionist operativ se prevăd facilități acordate la pensionare.

Astfel, în legea actuală se precizează:

“Articolul 16 - Personalul profesionist operativ beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, fără penalizare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) are vârsta minimă de 57 de ani; b) are un stagiu de cotizare de cel puțin 30 de ani, din care cel puțin 20 de ani de activitate ca personal profesionist operativ.

Articolul 17 - (1) Soțul/soția supraviețuitor/supraviețuitoare, copiii minori, precum și copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, ai personalului profesionist operativ beneficiază de pensie de urmaș în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul de pensii publice. (2) Pensiile de urmaș se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificările valorii punctului de pensie.

Articolul 18 - Prin derogare de la prevederile art. 391 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, medicii care au calitatea de personal profesionist operativ pot beneficia de pensie la împlinirea vârstei standard

de pensionare prevăzute de prezenta lege.

Articolul 19 - Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (4), (5^1) și (5^2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, asistenții medicali care au calitatea de personal profesionist operativ pot beneficia de pensie la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de prezenta lege.

Articolul 20 - După împlinirea vârstei de 57 de ani, personalul profesionist operativ poate fi menținut în activitate, la cerere, dacă starea de sănătate îi permite exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit fișei postului, cu acordul anual al angajatorului, în urma certificării stării de sănătate de către medicul de medicina muncii.

Articolul 21 - (1) Personalul profesionist operativ se asigură de drept, de către angajator, pentru risc profesional și pentru cazurile de producere a unor accidente urmate de deces, invaliditate totală sau parțială, precum și pentru pierderea, temporară sau permanentă, a capacității/aptitudinii în muncă. (2) Condițiile de asigurare a personalului profesionist operativ sunt cele prevăzute de lege.

Articolul 22 - Contractul individual de muncă al personalului profesionist operativ nu poate înceta prin demisie în cazul instituirii, potrivit legii, a stării de urgență, a stării de asediu sau a stării de alertă ori în caz de mobilizare și de război, precum și în situații de accidente colective, calamități sau dezastre, cu urmări deosebit de grave”. (L.P.)

 

Lasă un comentariu