31 IANUARIE - TERMEN LIMITĂ PENTRU OBȚINEREA SPRIJINULUI CUPLAT LA SFECLA DE ZAHĂR

Distribuie pe:

În județul Mureș, anul trecut s-au contractat 3.321,52 ha, în cultură fiind rămase 3.290 ha cu sfeclă de zahăr, aflăm de la ing. Silvia Jude, șef. Serviciu la Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș.

Conform art.50 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015, sprijinul cuplat pentru cultura de sfeclă de zahăr se acordă fermierilor care: dețin contract de producere a sfeclei de zahăr, cu o fabrică de zahăr, înregistrat la DAJ, iar o copie a acestuia este depusă la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ, pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație, se constată respectarea condițiilor agrotehnice, suprafața culturii și asigurarea unei densități medii de cel puțin 6 plante/mp; rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat; fac dovada comercializării unei producții minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură fiscală pentru persoanele juridice și pe bază de adeverință eliberată de fabrica de zahăr pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor, anului de cerere; fac dovada că utilizează sămânță certificată. Documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.

Cantitatea minimă de sămânță necesară este de 0,9 UG/hectar, preciza Ovidiu SĂVÂȘCĂ, director executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș. Domnia sa adăuga și că, pentru campania 2020, valoarea sprijinului cuplat în sectorul vegetal pentru cultura de sfeclă de zahăr a fost de printre cele mai mari oferite fermierilor.

Lasă un comentariu