MODIFICĂRI ÎN PROGRAMELE DE SĂNĂTATE CURATIVĂ

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 64, din 20 ianuarie 2021, a fost publicat Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 65/2021 pentru modificarea și completarea normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul nr. 245/2017, care intră în vigoare la 1 februarie 2021.

Astfel, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecțiuni oncologice incluși în programul național de oncologie se vor elibera prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum și pentru formele cu administrare subcutanată (intramusculară), după caz.

Este vorba despre medicamentele corespunzătoare DCI-urilor Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor (Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum și Fulvestrantum) și medicamentele de tip imunomodulator, care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A și Interferonum alfa 2B, precum și Bortezomibum, Trastuzumabum (concentrația de 600 mg/5 ml), Azacitidinum, Rituximabum (concentrația de 120 mg/ml, 1.400 mg/flacon și 1.600 mg/flacon) și Daratumumab (concentrația de 1.800 mg).

De asemenea, activitățile din cadrul programului național de tratament pentru boli rare se completează cu bolnavi cu purpură trombocitopenică trombotică dobândită (PTTd), bolnavi adulți cu polineuropatie de stadiul 1 sau stadiul 2 cu amiloidoză ereditară mediată de transtiretină (amiloidoză hATTR) și bolnavi cu boala Fabry.

În plus, indicatorii fizici de evaluare ai programului se completează cu numărul de bolnavi PTTd (Caplacizumabum) pe an - 150, număr bolnavi cu amiloidoză hATTR (Patisiranum) pe an - 50, și număr bolnavi cu boala Fabry (Algasidasum Alfa) pe an - 182.

Indicatorii de eficiență se completează astfel: cost mediu pe bolnav cu purpură trombocitopenică trombotică dobândită (Caplacizumabum) pe an - 885.251,27 lei, cost mediu pe bolnav cu amiloidoză ereditară mediată de transtiretină cu stadiul I sau II (Patisiranum) pe an - 1.817.274,11 lei, și cost mediu pe bolnav cu boala Fabry (Algasidasum Alfa) pe an- 293.812,71 lei.

Pentru ducerea la îndeplinire a noilor prevederi, responsabile sunt direcțiile de specialitate din casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative. (L.P.)

Lasă un comentariu