SCĂDEREA NUMĂRULUI DE ELEVI LA CLASĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

Legea 185/2020 a modificat și completat Legea Educației Naționale nr.1/2011 la capitolul privind reducerea numărului de elevi la clasă.

De foarte mult timp, sindicatele din învățământ au solicitat scăderea numărului de elevi, considerându-l un proces imperios necesar, mai ales în momentul actual, privind securitatea sanitară, distanțarea, lipsa spațiilor adecvate, dar și pentru creșterea calității actului instructiv educativ. În acest sens, FSE ,,Spiru Haret” a solicitat MEC, încă din 10 decembrie 2020, constituirea claselor de a IX-a să fie de 24 de elevi, conform art. 63 din Legea 1/2011 și nu conform unei metodologii, OMEC 5599/2020 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare care, la art. 7, precizează faptul că formațiunile de studiu de început în învățământ liceal, profesional, inclusiv dual și postliceal, se constituie din 28 de elevi.

Ministrul Educației și Cercetării, Sorin Mihai Câmpeanu, a participat, în data de 15 ianuarie, la ședința Biroului Executiv/Consiliului Liderilor Federației Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, alături de cei 51 de lideri sindicali din toate județele țării, unde am fost prezentă, și, timp de patru ani, am dezbătut problemele învățământului, soluții posibile acum și de viitor.

Timp de o oră s-au desfășurat dezbateri în prezența domnului ministru.

Apelul Federației Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” către Ministerul Educației nu a rămas fără ecou: numărul de elevi pe clasă se reduce la început de ciclu liceal!

În urma negocierilor și analizei obiective pe care a prezentat-o Federația Sindicatelor din Educație “SPIRU HARET”, Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a decis, în 21 ianuarie 2021, că numărul de elevi în clasele de început de ciclu, în învățământul liceal cu frecvență - zi, se va reduce: de la 28 la 24 de elevi în clasă, pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv dual, precum și pentru filiera vocațională - profil sportiv, teologic, pedagogic și învățământul liceal de artă; de la 28 la 26 de elevi în clasă, pentru filiera teoretică. Domnul ministru al învățământului, Sorin Mihai Cîmpeanu, a semnat un ordin pentru reducerea numărului de elevi în clasele de liceu. Clasele de liceu vor avea cel mult 26 de elevi.

În 21 ianuarie a fost transmis la Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul de Ministru pentru aprobarea metodologiei privind cifra de școlarizare. Până acum, clasele se constituiau cu 28 de elevi, reducerea la 26 a numărului maxim de elevi dintr-o clasă de liceu, filiera teoretică și la 24 pentru tehnologică, școală profesională și liceu vocațional, decisă de ministrul Educației, este în favoarea tuturor celor implicați în sistemul de învățământ: dascăli, elevi, părinți.

Acest ordin va rezolva multe probleme care au apărut datorită scăderii numărului de elevi, absolvenți ai clasei a VIII-a, respectiv al numărului de clase.

Suntem siguri că Inspectoratele Școlare vor găsi soluțiile cele mai bune, mai corecte și transparente, până în 1 februarie 2021.

Lasă un comentariu