NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ - NOI MĂSURI PRIVIND COMBATEREA AMBROZIEI

Zilele acestea, în ședință de Guvern, a fost adoptată Hotărârea referitoare la modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin HG nr. 707/2018.

Actul normativ vizează: simplificarea procedurii de verificare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, controalele fiind realizate de autoritățile administrației publice locale, prin personal împuternicit de primar, de Poliția Locală sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu; eficientizarea procesului de informare și conștientizare prin mass-media, online și în format letric, pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și eradicarea acesteia; prelungirea perioadei privind al doilea control asupra terenurilor infestate, în intervalul 6 iulie - 31 octombrie, al fiecărui an; verificarea autorităților administrației publice locale care nu aplică măsurile de control prevăzute de lege, de către o comisie stabilită prin Ordin al Prefectului, care are competența de a sancționa nerespectarea dispozițiilor legale; creșterea nivelului de sancționare cu amenzi de la 1.000 de lei la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice care nu respectă prevederile legale privind distrugerea buruienii ambrozia.

Măsurile reglementate prin prezenta HG vor conduce la diminuarea suprafețelor de teren infestate cu buruiana ambrozia, a cantității de polen eliberată în atmosferă și, implicit, la menținerea unui mediu sănătos pentru populație, precizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (B.O.)

Lasă un comentariu