CONVORBIRI LA CUVÂNTUL LIBER ,,CU TOȚII TREBUIE SĂ ÎNȚELEGEM CĂ, ÎN ORICE SITUAȚIE NE-AM AFLA, ȘCOALA ȘI EDUCAȚIA TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ PRIORITARE"

Distribuie pe:

Interlocutor: PĂȘCAN Sabin-Gavril, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Mureș             

- Vă rog, o scurtă prezentare a dumneavoastră, pentru cititorii cotidianului Cuvântul liber.

- Din data de 18 ianuarie 2021 am acceptat să preiau conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș, fiind numit, prin Ordin de ministru, inspector școlar general. Este o numire cu detașare, în interesul învățământului, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 31 august 2021. Probabil că multă lume se întreabă cum am ajuns în acest moment de vârf, spun eu, al carierei mele, dar vreau să vă mărturisesc că în spate există niște trepte, pe care le-am urmat și pe care le-am parcurs pas cu pas. Am îmbrățișat profesia didactică la 1 septembrie 2001, când am fost numit cadru didactic titular pe catedra de învățător, la Școala Gimnazială din Zagăr. După 1 an, la etapa de pretransfer, m-am transferat pe aceeași catedră, de învățător, la Școala Gimnazială Bistra Mureșului. Este momentul revenirii mele acasă. Îmi place să spun acasă pentru că acolo m-am și format ca elev. Am absolvit ciclul gimnazial și, îndrumat de doamnele profesoare, care, ulterior, mi-au devenit colege de muncă, am ajuns să îmi doresc să devin cadru didactic și să profesez în acest domeniu în care, ori de câte ori ar trebui să o iau de la capăt, cred că aș face același lucru. La Școala Gimnazială Bistra Mureșului am fost numit cadru didactic pe catedra de Limba și Literatura Română, în anul școlar 2008. În 2010 am fost numit, prin detașare în interesul învățământului, în funcția de inspector școlar pentru mentorat, funcție pe care am deținut-o până la 1 septembrie 2012, iar la 1 septembrie 2012 am fost numit director adjunct la Palatul Copiilor din Târgu-Mureș. Bineînțeles că, în toată această perioadă, pentru a fi aproape de casă, adică în Târgu-Mureș, mi-am făcut un transfer de pe catedra de Limba și Literatura Română, de la Bistra Mureșului, pe catedra de profesor de Limba și literatura română la Școala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu", iar apoi m-am transferat la Liceul Tehnologic ,,Gheorghe Șincai" din Târgu-Mureș, unde am activat ca profesor până în anul școlar 2016. La 1 septembrie 2016, am fost detașat profesor metodist la Casa Corpului Didactic Mureș. Aici am cunoscut o nouă provocare și am reușit să învăț să scriu proiecte și, de asemenea, să transmit informații, dar, de data aceasta, nu elevilor, ci cadrelor didactice, fiind formator pe foarte multe dintre cursurile de formare acreditate de Casa Corpului Didactic Mureș. În urma concursului din anul 2016, am fost numit director adjunct la Colegiul Național ,,Unirea" din Târgu-Mureș, funcție pe care am ocupat-o până la 1 iunie 2017, când am fost numit la IȘJ pe funcția de inspector școlar pentru managementul instituțional. În 6 decembrie 2018 am fost numit inspector școlar general adjunct, funcție pe care am ocupat-o până în 18 ianuarie 2021, moment în care, așa cum am spus la început, am preluat funcția de inspector școlar general.

- Câți elevi, profesori și câte unități de învățământ sunt în județul Mureș?

- În județul Mureș sunt 83.460 de elevi, 7.139 cadre didactice și 169 unități de învățământ cu personalitate juridică.

- În condițiile actualei pandemii, cum credeți că se poate veni în întâmpinarea cadrelor didactice și a elevilor care nu dispun de logistica necesară? Sunt astfel de cazuri în județul Mureș?

- În acest moment, 99,94% dintre elevi beneficiază de dispozitive electronice necesare desfășurării activităților în regim online, iar 99,97% dintre unitățile de învățământ din județul Mureș au acoperire cu rețea de internet. Întregul personal didactic de predare beneficiază de materiale și dispozitive electronice oferite fie de unitățile de învățământ, acestea fiind achiziționate prin parteneriate cu Primăriile sau oferite de IȘJ. Pe parcursul lunii decembrie 2020, IȘJ a achiziționat 700 de laptopuri, în baza OG 756, care au ajuns în unitățile de învățământ și care vor fi distribuite cadrelor didactice în vederea desfășurării în cele mai bune condiții a activităților online. De asemenea, în cadrul proiectului ROSE, unitățile de învățământ din județul Mureș vor beneficia de materiale tehnologice de ultimă generație. Discutăm aici de 1667 de tablete , un număr însemnat de laptopuri, table smart, videoproiectoare, dar și camere web, care să fie instalate în sălile de clasă și care să faciliteze transmiterea informațiilor în mod direct, către elevi, asta în condițiile în care, începând cu semestrul al doilea, se vor desfășura activități didactice în mai multe sisteme de predare.

- Cu ce dificultăți vă confruntați în această perioadă?

- S-a încheiat semestrul I al anului școlar 2020-2021. Problemele cu care ne confruntăm în acest moment sunt legate de modul în care unii elevi nu au reușit să își finalizeze situația la învățătură la sfârșitul acestui semestru. Pentru aceștia și pentru cadrele didactice, Ministerul Educației și Cercetării, prin Ordin de ministru, a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în sensul în care, în primele opt săptămâni din semestrul al doilea, doar cei care au situația la învățătură neîncheiată la finalul semestrului I pot să o facă. Altă problemă, spun eu problemă, cu care ne confruntăm în această perioadă este legată de campania de vaccinare și de modul în care unii colegi de-ai mei, din sistem, înțeleg importanța acestei campanii. Doresc să-i încurajez pe toți cei care lucrează în învățământ, și nu numai, să urmeze cu strictețe sfaturile medicale și să înțeleagă că această campanie de vaccinare este pentru binele și în folosul tuturor. Inspectoratul Școlar Județean Mureș încurajează angajații din sistem în privința vaccinării, dar vreau să precizez că pentru acele cadre didactice, personal auxiliar sau nedidactic care, din motive bine întemeiate, nu pot să participe la această campanie de vaccinare, activitatea lor se desfășoară în continuare conform fișei postului și nu vor avea abateri asupra a ceea ce trebuie să facă în vederea exercitării profesiei lor.

- Perspective? Când credeți că se vor relua cursurile?

- Așa cum cunoașteți și dumneavoastră din declarațiile ministrului Educației, ale premierului și ale președintelui României, se dorește reluarea cursurilor în 8 februarie, adică la începutul semestrului al doilea, bineînțeles dacă evoluția pandemiei cu noul coronavirus va permite acest lucru. Suntem cu toții nerăbdători să ne reîntoarcem la formula obișnuită, adică la sistemul clasic de predare. Când mă refer la sistemul clasic, am în vedere prezența fizică a elevului la școală și, de asemenea, a cadrelor didactice.

- Propuneri, soluții pentru perioada actuală?

- În acest moment cu toții ne dorim ca semestrul I al acestui an școlar să se finalizeze în cele mai bune condiții. În vacanța intersemestrială, IȘJ va demara o serie de vizite, prin inspectorii de specialitate, în unitățile de învățământ din județ pentru a vedea stadiul pregătirii acestora în vederea posibilității reluării cursurilor. În luna decembrie 2020, am distribuit, în toate unitățile de învățământ de pe raza județului Mureș, măști și materiale dezinfectante, care să fie folosite de personalul didactic, nedidactic auxiliar, nedidactic și auxiliar și de elevi în momentul începerii cursurilor. Cu alte cuvinte, ceea ce ne preocupă acum e modul în care fiecare director de unitate de învățământ a înțeles că trebuie să-și pregătească spațiul din unitatea pe care o manageriază în vederea reluării în condiții de siguranță a cursurilor.

- Se micșorează numărul elevilor la clasă. Cum va afecta această decizie învățământul mureșean?

- În anul școlar 2020-2021, un număr de 4.099 de elevi vor absolvi clasa a VIII-a, cu 1.500 de elevi mai puțin față de anul precedent. Motivul scăderii efectivelor de elevi în acest an școlar îl reprezintă faptul că această generație de clasa a VIII-a e prima generație de elevi care au început clasa pregătitoare conform prevederilor Legii Educației Naționale 1/2011. Bineînțeles că această scădere a numărului de elevi a influențat și reducerea numărului de clase din învățământul liceal și profesional, referindu-mă aici la clasele de a IX-a. Au fost reduse 18 clase de a IX-a pentru anul școlar 2021-2022, în comparație cu numărul de clase de a IX-a existent în acest moment. Această reducere nu afectează personalul didactic titular și nu ar trebui să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru elevi și părinți deoarece există în fiecare zonă a județului Mureș unități de învățământ liceal, care să ofere o gamă foarte variată de specializări pentru a satisface nevoile și dorințele fiecărui absolvent de clasa a VIII-a.

- Există elevi în județul Mureș aflați în situația de risc de a nu avea media încheiată pe semestrul I din cauza imposibilității de acces la resurse tehnologice, la care se adaugă cauze medicale, absenteism?

- Bineînțeles că situația actuală, cea a predării în regim online, nu a scăzut din exigențele și rigurozitatea în ceea ce privește parcurgerea materiei și achiziționarea cunoștințelor prevăzute în programa școlară. Și acum, ca și în anii anteriori, există elevi cărora, din diverse motive, nu li s-a putut încheia situația la învățătură sau, dacă acest lucru s-a putut realiza, nu s-a ajuns la media care să le asigure promovarea la disciplina respectivă. Cu toții trebuie să înțelegem că, în orice situație ne-am afla, școala și educația trebuie să rămână prioritare. Elevii trebuie să înțeleagă că doar prin studiu aprofundat și prin seriozitate pot să acumuleze cunoștințele necesare pentru a reuși să promoveze într-o clasă superioară. Cadrele didactice trebuie să rămână la fel de serioase și de riguroase în ceea ce privește transmiterea informațiilor conform programei școlare în vigoare. În situația în care, din diferite motive, mă refer aici la lipsa dispozitivelor electronice, situații medicale, unii dintre elevi nu au reușit să-și încheie situația sau nu au promovat la unele discipline, mai au ocazia să o facă la începutul și pe parcursul semestrului al doilea. Doresc să subliniez faptul că, în momentul intrării în regim de predare-învățare online, colegii mei au avut în vedere și situația în care există elevi care nu au dispozitive electronice sau acoperire la rețea de internet și că în aceste situații punctuale au găsit variante ca mesajele și lecțiile să ajungă și la aceștia.

- Proiecte derulate în această perioadă și cum au fost influențate de pandemie?

- IȘJ Mureș a accesat toate fondurile oferite atât prin programe și proiecte ale Guvernului României, cât și din fondurile europene nerambursabile. Nu am lăsat să treacă pe lângă noi niciun astfel de proiect și tot ceea ce am făcut a fost înspre folosul beneficiarilor direcți ai educației, elevii. Am achiziționat laptopuri pe OG 756, am depus proiect pe HG 144, am câștigat două proiecte europene din fonduri nerambursabile pe programe de tip ,,A doua șansă". În momentul de față, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, prin Departamentul Proiecte și Programe Educaționale, scrie alte proiecte care să vină în sprijinul tuturor angajaților sistemului de educație din județul Mureș.

- Ce schimbări aveți în vedere, prin noua funcție?

- Ceea ce îmi doresc și mi-am propus la preluarea mandatului de inspector școlar general este ca toți cei implicați în sistemul de învățământ să înțeleagă importanța educației și că doar prin educație și prin copii educați putem avea o viitoare societate solidă și competentă. Nu doresc să realizez schimbări în personalul de îndrumare și control din Inspectoratul Școlar și nici în echipele manageriale din unitățile de învățământ. Intenția mea este să avem o colaborare deschisă, bazată pe comunicare și pe respectarea legislației în vigoare. De asemenea, îmi doresc ca în viitorul cel mai apropiat să ne vedem sănătoși și toți.

 

Lasă un comentariu