CLARIFICĂRI PRIVIND ELIBERAREA CONCEDIILOR MEDICALE DE CARANTINĂ ȘI IZOLARE

Distribuie pe:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis, recent (27 ianuarie 2021), printr-un comunicat de presă, clarificări privind modalitatea de eliberare a concediilor medicale de carantină și izolare.

Concediu medical pentru carantină

Potrivit CNAS, persoana asigurată poate obține concediul medical de carantină doar pe baza unei decizii de carantină emise de direcțiile de sănătate publică județene (DSP), respectiv a municipiului București. Această decizie trebuie transmisă medicului de familie de către persoana asigurată, iar certificatul de concediu medical de carantină se emite doar pe durata stabilită în decizia de confirmare a carantinei.

Decizia de carantină se emite persoanelor asigurate în următoarele situații: au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, confirmată prin testare cu metoda RT-PCR sau teste rapide de detecție a antigenelor SARS-CoV-2; au sosit din țări sau zone cu risc epidemiologic ridicat; prezentau semne și simptome sugestive specifice conform definiției de caz, dar, în urma investigațiile paraclinice specifice, nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă.

Certificatele de concediu medical pentru carantină se completează, înscriindu-se codul de indemnizație 07, cod diagnostic 994, indiferent de locul în care a fost instituită măsura carantinei.

Codul de indemnizație 07 (Carantină) oferă persoanei asigurate o indemnizație de 100% din baza de calcul, determinată ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.

Concediu medical pentru izolare

CNAS explică faptul că deciziile de izolare sunt transmise direct persoanelor asigurate prin aplicația informatică Corona Forms de către DSP-uri, dar nu și medicilor curanți sau medicilor de familie. (Medicii primesc această decizie de izolare numai în situația în care persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2 refuză izolarea).

În situațiile în care persoana infectată cu virusul SARS-CoV-2 s-a aflat în izolare la domiciliu sau la o locație declarată, certificatul de concediu medical se eliberează de medicul de familie care a luat în evidență și a monitorizat această persoană, pentru o perioadă stabilită în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării. Indemnizația pentru concediul medical de izolare reprezintă 100% din baza de calcul.

Pentru pacienții care prezintă schele post-COVID-19, medicii de familie vor elibera concediu medical cu cod de indemnizație 01 - boală obișnuită. Indemnizația acordată persoanelor asigurate pentru codul 01 este de 75% din baza de calcul.

În situația în care persoana infectată cu SARS-CoV-2 pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau intr-o locație alternativă atașată unei unități sanitare, certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din unitatea sanitară, atât pentru perioada internării, cât și pentru perioada externării.

Dacă medicul din spital nu a eliberat concediul medical la externare, pentru perioada în care persoana asigurată se află izolată la domiciliu sau la locația declarată, certificatul de concediu medical va fi emis de către medicul de familie care monitorizează persoana respectivă. În certificatul de concediu medical, se va înscrie codul de indemnizație 51, cu înscrierea numărului corespunzător bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea, respectiv codul 24 și înscrierea codului de diagnostic “64 - alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”.

Codul de indemnizație 51 (boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării - oferă un cuantum al indemnizației de 100% din baza de calcul).

La externare

Dacă, la externarea din spital, este necesară izolarea în continuare a pacientului la domiciliu, pe perioada stării de contagiozitate, în certificatul de concediu medical se va înscrie codul de indemnizație 51, cu înscrierea numărului corespunzători bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea, respectiv codul 24 și înscrierea codului de diagnostic “64 - alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”.

Dacă, la externarea din spital, medicul curant consideră pacientul vindecat din punct de vedere al bolii infectocontagioase, fiind în afara perioadei de contagiozitate, dar acesta prezintă sechele post-COVID-19, în certificatul de concediu medical se va completa codul de indemnizație 01, cu păstrarea codului de diagnostic “64 - alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”.

Acest certificat de concediu medical pentru pacienții cu sechele post-COVID-19 poate fi prelungit de către medicul de familie. (L.P.)

Lasă un comentariu