ECHIPA ”ȘCOLI CURATE” MUREȘ - RAPORT CU PRIVIRE LA FINANȚAREA EDUCAȚIEI ȘCOLARE LA NIVELUL JUDEȚULUI

Distribuie pe:

Dorim ca raportul acesta să devină, în principal, un prim punct cheie de la care să pornească o îmbunătățire a situației locale, raportul oferind, totodată, multiple perspective contextualizate și exemple pentru problematicile de actualitate ridicate, dar alăturând acestora și direcții și sugestii de acțiune. Este materializare a muncii depuse de echipa județului Mureș, din și pentru comunitate.

Menționez echipa, alcătuită din cei 5 ambasadori: Mărginean Cosmina, Miclea Partenie, Amin Muga, Boeriu Andreea și Mureșan Andrei, alături de coordonator local Școli Curate”, Mețac Anda.

Din activitatea echipei am reținut următoarele aspecte:

REFERITOR LA BURSE

Există 42 de unități administrativ teritoriale care au alocat bani pentru fondul total al burselor în anul 2019 și 43 pentru anul 2020, însă dintre acestea, doar 14 au acordat în realitate cel puțin un tip de bursă, confruntându-ne în anul școlar 2019-2020 doar cu o simulare de intenție a acordării burselor în 29 de unități administrativ-teritoriale de la nivelul acestui județ. În 86 de unități administrativ-teritoriale, bursele elevilor nu există sau nu se acordă (84,31%). 

Doar 14 unități administrativ teritoriale oferă cel puțin un tip de bursă, în 86 de unități administrativ teritoriale bursele elevilor nu există sau nu se acordă (84,31%). Menționabile sunt bursele sociale cu cel mai mic cuantum, în valoare de doar 7 lei, pe care le găsim în localitatea Mădăraș.

Din 102 administrații publice locale, 14 au răspuns afirmativ la existența unei hotărâri de consiliu local în vigoare. Un număr de 79 de administrații publice locale nu prezintă HCL în vigoare, iar 7 au omis să răspundă la această întrebare.

Doar 4 administrații publice locale acordă toate tipurile de burse (3,92%). Există 6 unități administrativ-teritoriale care au acordat burse de performanță (5,88%), 12 burse de merit (11,76%), iar 4 burse de studiu și de ajutor social (3,92%).

Cel mai mare cuantum al bursei de performanță îl găsim la nivelul localității Târnăveni, în valoare de 300 lei, în contrast cu cel mai mic cuantum în valoare de 100 lei, din Reghin și Luduș. Totuși, cuantumul minim de 100 de lei nu reprezintă o sumă mică în raport cu valorile burselor la nivel național.

Pentru categoria burselor de merit, în localitatea Rușii-Munți găsim cel mai mare cuantum, cu valoarea de 280 lei, iar cel mai mic, în valoare de 20 de lei, în Band și Sântana de Mureș.

Cele 4 unități administrativ-teritoriale care acordă burse de studiu sunt Sighișoara, Reghin, Târnăveni, Sărmașu, cuantumul fiind constant, în valoare de 50 de lei. Bursele sociale cu cel mai mic cuantum, în valoare de doar 7 lei, îl găsim în localitatea Mădăraș, cel mai mare cuantum, în valoare de 140 de lei, regăsindu-se tot în localitatea Rușii-Munți.

 Cu titlu de exemplu de bună-practică, următoarele unități administrativ-teritoriale:

Sărmașu, Sighișoara, Reghin, Târnăveni, care acordă burse în mod integral, cu respectarea regimului juridic impus de lege.

La polul opus însă: Miercurea Niraj, cu un cuantum de merit de doar 120 lei/an, adică 10 lei lunar. Situații similare cu un cuantum foarte mic găsim în Band, bursă socială 15 lei/lună, Adămuș, 23 lei/lună.

Media cuantumului fiecărei burse la nivel localităților din județul Mureș care respectă dreptul elevilor la burse școlare este:

* bursa de performanță - 97,50 lei;

* bursa de merit - 61,83 lei;

* bursa de studiu - 28,57 lei;

* bursa de ajutor social - 28,46 lei.

BUNURI ȘI SERVICII

În 11 unități administrativ-teritoriale au existat cereri pentru suplimentarea sumei acordată pentru bunuri și servicii în anul 2018-2019, iar în anul 2019-2020, au existat cereri în 9 unități administrativ- teritoriale pentru suplimentarea sumei.

Cereri de suplimentare a bugetului au fost în anul 2018-2019 în număr de 77, cu 78 de unități administrativ-teritoriale care au alocat aceste suplimentări. În anul 2019-2020 au existat un număr de 80 de cereri, cu 74 de unități administrativ- teritoriale care au alocat aceste suplimentări.

În anul 2019 s-au alocat pentru cheltuieli un total de 42.497.605,00 lei, execuția fiind în valoare de 30.817.425,54 lei, ceea ce înseamnă că un total de 11.680.179,46 lei nu au fost folosiți în scopul pentru care au fost alocați inițial, fiind astfel redistribuiți.

Astfel, la nivelul județului a existat pentru anul 2019 o diferență procentuală între suma alocată și cea executată de 71,42%.

INVESTIȚII

Clădirile, sălile de clasă, laboratoarele și dotările, adică infrastructura educațională, sunt elemente vitale ale mediilor de învățare din școli. Investițiile în infrastructura publică, în special cele din școli și sectorul medical, s-au dovedit întotdeauna a fi un instrument principal pentru a ajuta economia unei țări să se redreseze, datorită efectului multiplicator.

Statistic, un număr de 65 de unități administrativ- teritoriale au alocat sume de bani pentru investiții în anul 2019 (63,72%), iar 52 în anul 2020 (50,98%).

În anul 2019, suma totală alocată investițiilor a fost 82.605.581,00 lei, iar în anul 2020 a fost 91.910.649,00 lei. Suma executată în anul 2019 a fost 119.330.938,57 lei, ceea ce înseamnă că bugetul a fost suplimentat pe parcurs cu suma de 36.725.357,57 lei, contribuind la această diferență suplimentarea care a avut loc în Grebenișu de Câmpie și Sângeorgiu de Pădure. Media diferenței între execuție și alocare a fost 554.504,49 lei, iar diferența procentuală între suma alocată și cea executată este 29,98%.

Astfel, cel mai mic procent îl regăsim în Ghindari (0,43%), iar cel mai mare în Sângeorgiu de Pădure (171,43%).

CABINETE MEDICALE

Unul dintre aspectele de interes pentru un județ cu centru universitar medical ar trebui să fie situația cabinetelor școlare medicale, Intrând în vizorul nostru încă dinainte să simțim efectele reale ale pandemiei, considerăm că va deveni, în viitorul ce ne stă în față, unul dintre locurile de primă linie în protecția accesului la educație. Punctual, putem spune că un cabinet școlar medical trebuie să devină punct cheie în etapele de profilaxie față de situația epidemiologică în care ne aflăm.

La nivelul județului, menționăm existența a 103 cabinete medicale școlare, 17 cabinete medicale dentare școlare, având 112 cabinete cu program normal de funcționare, variabilă, însă neverificată sau confirmată.

Aceste cabinete nu sunt diseminate pe întreg teritoriul județului, cele mai multe figurând în mediul urban, situația rurală fiind critică. Finanțarea anului 2019 a fost de 669.167,00 lei alocați, iar în anul 2020 au fost alocați 947.874,00 lei. Există doar 6 unități administrativ-teritoriale care au alocat fonduri pentru buna funcționare a cabinetului în anul 2019, iar pentru anul 2020 doar 7. Avem, astfel,  procente de 5,88%, respectiv 6,86% reprezentând importanța acordată acestora.

În acest fel, infrastructura deficitară nu încurajează un mediu potrivit educației pentru un elev cu o problemă medicală specială, din contră, în caz de nevoie, acesta se află într-un mediu public complet expus. Dar nu doar elevii pot suferi de probleme medicale, un angajat al sistemului educațional este expus în același fel într-o situație de criză.

Școala ideală a anului 2020 din județul Mureș este o școală centrată pe echitabilitate, incluziune socială, modernă, sigură, care se poate construi doar cu interesul decidenților, comunității locale, autorităților și investiția într-un “mâine” mai puțin superficial decât cel de azi.

 

                

Lasă un comentariu