OPRIȚI CAMPANIA ÎMPOTRIVA ANGAJAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT! (II)

Distribuie pe:

Reglementările legislative și realitatea:

Indemnizația pentru desfășurarea activității în zone izolate nu este de 20%, ci de PÂNĂ LA 20%, diferențierea pe zone georgrafice fiind realizată prin H.G. nr. 1613/2009 astfel: zona I - indemnizație de 20% ; zona II - indemnizație de 18%; zona III - indemnizație de 15%; zona IV - indemnizație de 10%; zona V - indemnizație de 8%; zona VI - indemnizație de 5%; zona VII - indemnizație de 3%.

Din lectura hotărârii de Guvern, rezultă că maximul de 20% poate fi acordat pentru foarte puține localități (din Munții Apuseni, Delta Dunării și altele asemenea), unde accesul este extrem de dificil. De altfel, în unele dintre aceste localități nici nu mai există școli. De fapt, cele mai multe localități sunt situate în zona I, astfel că personalul didactic calificat, care desfășoară activitate în respectivele localități, beneficiază de indemnizație de doar 3%.

În ceea ce privește sporul pentru condiții de muncă, se acreditează ideea că personalul din învățământ beneficiază de un spor de 15% pentru condiții periculoase sau vătămătoare. GREȘIT! Potrivit textului legii, personalul din învățământ poate primi un spor de PÂNĂ LA 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, care se acordă însă în baza unor buletine de determinare sau de expertizare.

Din textul Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare “învățământ” (aprobat prin HG nr. 34/2018) rezultă că:

Spor de până la 15% din salariul de bază poate fi acordat personalului care lucrează: în laboratoarele nucleare; în laboratoarele și compartimentele de cercetare, care utilizează agenți chimici periculoși, substanțe cu potențial cancerigen și/sau mutagen etc.; laboratoarele și compartimentele de cercetări biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice și biochimice, biochimice animale, genetice; la instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune; în unități spitalicești de boli infecțioase sau în secții/compartimente cu paturi de boli infecțioase; în spitale și clinici veterinare universitare.

Spor de până la 12% din salariul de bază poate fi acordat personalului care desfășoară activitate: în laboratoare și ateliere de obținere și prelucrare metale feroase și neferoase; în laboratoarele și atelierele de profil în care este expus la radiații laser, ultraviolete, infraroșu, microunde, X, gama, la câmpuri sonore intense de ultra și infrasunete sau la câmpuri magnetice și electrice foarte intense; de conservare și restaurare de obiecte de artă, de patrimoniu și bisericești.

Spor de până la 10% se poate acorda pentru: personalul didactic auxiliar din bibliotecile din instituțiile de învățământ superior și din bibliotecile centrale universitare care desfășoară activități de prelucrare, conservare și restaurare carte veche/publicații/periodice mai veche/vechi de anul 1900; personalul care lucrează în laboratoarele și compartimentele de cercetări de ecologie sistemică și sustenabilitate.

Spor de până la 7% din salariul de bază poate fi acordat personalului care: lucrează în locuri de muncă aflate sub acțiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență, produse de emițători de radiodifuziune, televiziune, emițători pentru comunicații, stații de radiolocație, instalații de curent de înaltă frecvență, stații de radio unde scurte și unde ultrascurte, radiorelee în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometre și stații de bruiaj; lucrează în unitățile de creștere a animalelor de fermă și de companie, în abatoare și în unități de procesare a produselor de origine animală; didactic auxiliar din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar care se deplasează în zone izolate ce îndeplinesc cumulativ anumite din următoarele condiții specifice (condiții dificile de acces la locurile de muncă cu drumuri deteriorate, periculoase, neasfaltate, nepietruite, impracticabile transportului; inexistența transportului în comun; localități amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării, în zone greu accesibile).

În fine, de un spor de până la 5% din salariul de bază poate beneficia: personalul care își desfășoară activitatea în laboratoarele de chimie, biochimie, biologie, fizică, biofizică, agrochimie, pedologie, geochimie, din instituțiile și unitățile de învățământ; personalul care desfășoară activități de conservare, circulație și prelucrare de carte în depozite de carte și biblioteci cu peste 12.000 de volume, inclusiv manuale școlare, publicații periodice și neperiodice; cadrul didactic, informaticianul, analistul programator, inginerul de sistem care desfășoară activitate în laboratoarele de specialitate dotate cu rețele informatice constituite din cel puțin 12 unități.

Sintagma “până la” poate însemna oricât: de la 1% la N%. Cu alte cuvinte, chiar dacă textul prevede ca limită superioară 5%, persoana poate primi 3%.

Din textul normativ rezultă că foarte puține sporuri pot fi, de fapt, acordate personalului din învățământul preuniversitar, însă și acestea strict pe baza buletinelor de determinare. Cum, însă, fonduri pentru efectuarea expertizelor nu sunt prevăzute în buget, sporul pentru condiții de muncă nu s-a acordat decât acolo unde există sentințe judecătorești favorabile (adică în extrem de puține cazuri).

Practic, personalul din învățământ este singura categorie de salariați din sectorul bugetar care nu beneficiază de plata sporurilor pentru condiții de muncă.

În ceea ce privește sporul de 80% al preoților profesori, acesta nu există. Textul de lege stipulează clar că, “personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.”

Deci, nu este vorba despre preoți profesori, ci despre personal clerical din anumite unități de cult al cărui stimulent se calculează prin raportare la salariile din învățământ.

(Sfârșit)

 

Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” Departamentul Comunicare și Imagine

DRAGOȘ CONSTANTIN NEACȘU

Lasă un comentariu