PRESCRIPȚII PENTRU BOLNAVII CU SCHEMĂ TERAPEUTICĂ STABILĂ!

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 144, din 11 februarie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 119/2021 privind completarea normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017.

Potrivit noilor reglementări, intrate în vigoare la data de 11 februarie 2021, medicii de familie pot emite prescripții medicale pentru bolnavii cu schemă terapeutică stabilă, tratați în cadrul programelor naționale de sănătate curative.

Formele farmaceutice cu administrare orală, precum și formele farmaceutice cu administrare subcutanată și intramusculară ale medicamentelor specifice, cu excepția programului național de sănătate mintală, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, pot fi eliberate și unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului, ca urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din spital, prin orice mijloace de comunicare, dar persoana care ridică medicamentele în numele bolnavului va trebui să prezinte un document de identitate.

Formele farmaceutice pot fi transmise la domiciliul bolnavului, în situația în care unitatea sanitară este în măsură să asigure respectarea condițiilor privind păstrarea și transportul recomandate de producător, iar medicul curant apreciază că bolnavul sau aparținătorii acestuia au posibilitatea administrării tratamentului la domiciliu. Când medicul curant apreciază că este posibilă administrarea medicamentelor specifice perfuzabile, și la domiciliul pacientului (în funcție de starea clinico-biologică a pacientului, de condițiile de viață și de nivelul de educație ale acestuia sau ale aparținătorilor săi, de datele de siguranță privind administrarea medicamentului), se poate organiza administrarea la domiciliul bolnavului a tratamentului specific, sub supravegherea personalului medical.

În situația depășirii valorilor de contract (pentru decontarea serviciilor), casele de asigurări de sănătate încheie acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate. Cheltuielile efectiv realizate în luna decembrie a anului precedent, care depășesc nivelul contractat, justificat de situația epidemiologică generată de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente ale anului în curs și se înregistrează atât la plăți, cât și la cheltuieli în anul curent.

Atenție! Aceste măsuri sunt aplicabile până la data de 31 martie 2021. (L.P.)

Lasă un comentariu