SERVICIUL DE PROBAȚIUNE MUREȘ, LA ORA BILANȚULUI

Distribuie pe:

Probațiunea, în dreptul penal, este o perioadă de supraveghere a unei persoane care a comis o infracțiune, impusă de instanță, fiind o alternativă a pedepsei cu închisoarea, o modalitate de intervenție prin activități cu fundament socio-pedagogic, caracterizate printr-o combinație între supraveghere și asistență. Consilierii de probațiune abordează persoanele care au comis infracțiuni, în funcție de personalitatea lor criminogenă, de nivelul riscului de recidivă, scopul principal fiind acela de a oferi persoanei aflate în probațiune posibilitatea de a-și modifica atitudinea față de viață, în societate, de a se reintegra în mediul social și de a nu repeta acțiunile infracționale.

SERVICIUL DE PROBAȚIUNE - FACTOR IMPORTANT ÎN CREȘTEREA SIGURANȚEI COMUNITĂȚII

Serviciul de probațiune îndeplinește mai multe roluri în raport cu persoanele pentru care instanța a stabilit sancțiuni neprivative de libertate, alternative la detenție: sprijin pentru instanțele de judecată în individualizarea pedepselor, prin întocmirea referatelor/rapoartelor de evaluare, atât în faza de urmărire penală și de judecată, cât și în cea de executare; supravegherea, în comunitate, a modului în care persoanele sancționate își respectă măsurile și obligațiile impuse de instanța de judecată, participarea la comisiile de liberare condiționată din penitenciare sau centrele educative și de detenție - în cazul minorilor. Prin toate aceste activități, serviciul de probațiune este un factor important în creșterea siguranței comunității.

1.728 DE CAZURI GESTIONATE ÎN ANUL 2020

La nivelul Serviciului de Probațiune Mureș își desfășoară activitatea 14 consilieri de probațiune, dintre care 13 s-au aflat în activitate în anul 2020. Pe parcursul anului 2020, aceștia au gestionat 1.728 de cazuri, dintre care 48 de minori, pentru care instanța a stabilit o măsură educativă neprivativă de libertate. Numărul de persoane noi intrate în supravegherea serviciului, în cursul anului 2020, este de 801, iar a celor pentru care supravegherea s-a încheiat este de 839. La finele anului 2020, au fost 1.690 de persoane aflate în supraveghere (cazuri active).

În cursul anului 2020, la nivelul Serviciului de Probațiune Mureș, s-au întocmit 183 de referate și rapoarte. Volumul de activitate continuă să fie mare, raportat la numărul consilierilor de probațiune aflați în activitate, având în vedere încărcătura de aproximativ 141 de cazuri de supraveghere per consilier de probațiune, la care se adaugă aproximativ 15 referate și rapoarte întocmite, precizează Camelia Stăncescu, șeful Serviciului de Probațiune Mureș.

EFECTELE PANDEMIEI

Activitatea de desfășurare a programelor de reintegrare socială, obligație stabilită prin sentința penală pentru unele persoane aflate în supraveghere, a fost afectată de pandemia SARS-CoV-2, în starea de urgență și cea de alertă, fiind restricționată organizarea programelor de grup. Serviciul de probațiune are rolul de a sprijini persoanele aflate în supraveghere, în îndeplinirea acestei obligații, fie prin implementarea unor programe la nivelul serviciului, prin intermediul consilierilor de probațiune formați în acest sens, fie prin colaborarea și referirea către instituții din comunitate care desfășoară astfel de programe de reintegrare socială.

Pandemia creată de SARS-CoV-2 a afectat și participarea personalului la programe de formare profesională, doar 2 consilieri de probațiune participând online la programul “Stop accidentelor.

Viața are prioritate”.

Din cauza pandemiei generată de apariția virusului SARS-CoV-2, anul 2020 a avut un specific în ceea ce privește activitatea Serviciului de Probațiune Mureș. Astfel, cele mai multe întrevederi față în față au fost suspendate, menținându-se doar cele ale căror subiecți nu aveau îndeplinite obligațiile stabilite de instanță, prezentau un risc mediu - mare de repetare a comportamentului infracțional sau alte situații speciale. Acestea au fost reglementate de Directorul General al Direcției Naționale de Probațiune, prin deciziile emise în acest sens. În perioada stării de alertă, consilierii de probațiune își desfășoară activitatea prin rotație, în regim de telemuncă, menținând legătura preponderent prin mijloace audio-video cu beneficiarii, fapt ce reprezintă o provocare pentru fiecare consilier de probațiune, în încercarea de a face ca munca și rolul său să fie eficient și cu rezultate optime în ceea ce privește supravegherea și asistarea persoanelor aflate în evidența sa. Se cunoaște faptul că interacțiunea umană față în față nu poate fi înlocuită cu succes de nicio altă formă de comunicare, iar în specificul muncii consilierului de probațiune această interacțiune are un rol major. Consilierii de probațiune consideră că au reușit să depășească această barieră a comunicării, cu succes, și speră ca impactul activității lor să se vadă în scăderea continuă a ratei de recidivă, a subliniat Camelia Stăncescu. Domnia sa a adăugat: ,,Anul 2020 a fost unul atipic, datorită pandemiei de SARS-CoV-2, care s-a manifestat în plan mondial, însă consider că am reușit să facem față activităților la nivel optim, motiv pentru care țin să mulțumesc și să îi felicit pe toți consilierii de probațiune pentru eforturile depuse. De asemenea, mulțumesc tuturor instituțiilor colaboratoare, care ne-au susținut activitatea pe parcursul anului 2020”, a menționat Camelia Stăncescu, șeful Serviciului de Probațiune Mureș.

COLABORĂRI CU PARTENERI LOCALI IMPORTANȚI

Deoarece unul dintre scopurile Serviciului de Probațiune este acela de a contribui la creșterea siguranței comunității, activitatea sa este sprijinită de colaborări cu parteneri locali importanți, implicați, de asemenea, în activitatea de reintegrare socială. În acest sens, amintim Centrul Regional de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Mureș, Agenția Județeană de Ocupare și Formare Profesională Mureș, Inspectoratul de Poliție Mureș, Penitenciarul Târgu-Mureș, Primăria Târgu-Mureș, Centrul Județean Mureș din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. (B.B.)

Lasă un comentariu