TAXA SPECIALĂ DE SALUBRITATE

Distribuie pe:

Vom face referire la taxa specială de salubritate, instituită în municipiul Târgu-Mureș, având în vedere confuzia creată în rândul populației. Această taxă nu se referă la serviciile de salubritate zilnice ale operatorului de salubritate. Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu-Mureș, nr. 249 din 17 decembrie 2020, a fost instituită taxa specială de salubrizare, în sarcina proprietarilor clădirilor - persoane fizice - utilizatori casnici. Din anul 2021, proprietarii clădirilor de pe raza municipiului Târgu-Mureș - persoane fizice - utilizatori casnici, datorează taxa specială de salubrizare, care se achită în contul bugetului local al Municipiului Târgu-Mureș, stabilită la 11,87 lei/persoană/lună. Taxa specială de salubrizare pentru utilizatori casnici se plătește anual, în două rate egale, până la 31 martie, pentru lunile ianuarie-iunie ale anului respectiv, și până la data de 30 septembrie al anului respectiv, pentru lunile iulie-decembrie. Proprietarii de clădiri - persoane fizice - utilizatori casnici au obligația de a depune la Direcția Impozite și Taxe Locale o declarație fiscală pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, până la data de 1 martie 2021. În cazul nedepunerii declarației, obligația de plată va fi stabilită pe baza estimării unui număr de 3 persoane, sau conform numărului de persoane care locuiesc la adresa clădirii, pe baza comunicărilor primite de organul fiscal local. Depunerea declarațiilor fiscale se poate face online, la adresa de e-mail: declaratii.salubrizare@tirgumures.ro, sau prin poștă, se pot depune și la sediul Primăriei municipiului Târgu-Mureș, precum și la punctul de lucru din str. Cutezanței nr. 19. Formularele tipizate de declarație fiscală sunt disponibile pe pagina de Internet a instituției (www.tirgumures.ro), la sediul primăriei și la punctul de lucru menționat.

Lasă un comentariu