PROGRAMATORUL, IMPOSIBILUL ȘI... NATURA

Distribuie pe:

• „Natura lui Dumnezeu este necunoscută: lumina, căldura, electricitatea, magnetismul, atracțiunea, afinitatea, viața vegetală, instinctul, inteligența, toate își au obârșia în Dumnezeu”.

Camille Flammarion (1842-1925), filosof, astronom și scriitor francez. Este autorul a cinzeci de cărți. Camille Flammarion este un dușman deschis al materialismului, el demonstrând, în cărțile sale, cu ajutorul instrumentelor științei, că „Dumnezeu este în natură”.

Susține că omul, ființă ambiguă, a fost amplasat de evoluție între două lumi: cea animalică și cea divină. Face afirmația că „sufletul nu moare niciodată”, și că el nu numai că crede în Dumnezeu, dar Îl și vede, în tot ceea ce ne înconjoară.

***

• „Numai când dorește imposibilul, omul se întoarce spre Dumnezeu. Pentru a obține ceea ce este posibil, el se adresează semenilor săi”.

Lev Sestov (1866-1938), filosof.  Termină Facultatea de Științe Juridice, iar în anul 1895 publică, la Kiev, primele studii filosofice și literare: „Problema conștiinței”.  Se împrietenește cu Serghei Bulgacov și Nicolae Berdiaef. În anul 1921 pleacă la Paris, unde va rămâne până la sfârșitul vieții.

Aici are legături strânse cu Martin Buber și Heidegger.

***

• „Noi spunem mereu că omul îl caută pe Dumnezeu; în realitate, Dumnezeu îl caută pe om și omul are datoria să se lase găsit”.

Karlfried Graf Durckhelm (1896-1988), doctor în filosofie și psihologie, profesor, socotit printre maeștrii spirituali ai timpului nostru. Adolescența îi este marcată de războiul din 1914-1918. În răstimpul celor patruzeci și șase de luni petrecute pe front, spectacolul morții îi provoacă atât fascinație, cât și repulsie. El însuși va fi însă cruțat de uciderea altor ființe umane. Timp de patruzeci de ani a lucrat ca psihoterapeut, fondând un Centru de formare și întâlniri de psihologie existențială. Activitatea și opera sa - în jur de douăzeci de cărți - sunt considerate a fi una din culmile întâlnirii dintre „tradiția mistică creștină” și „Calea Orientală” (Zen). În anul 1937 este însărcinat cu o misiune culturală în Japonia, în scopul studierii bazelor spirituale  ale educației nipone, unde va rămâne zece ani.

***

• „Dumnezeu este un programator divin, care organizează viața prin intermediul legilor naturale, nu prin miracole ad-hoc. Eu am crezut întotdeauna în înțelepciunea autorului divin”.

Charles Babbage (1791-1871), matematician, filosof, inventator și inginer mecanic englez, a fost întemeietorul științei computerului și primul care a imaginat o mașină de calculat programabilă, asemănătoare computerelor de azi. Din acest motiv este privit ca „părinte” al informaticii. Ideile lui erau revoluționare la vremea sa, și n-au fost înțelese decât de o singură persoană  dintre contemporanii săi, matematiciana Ada Lovelace (ea a scris primul program pentru Babbage și a inventat tabelele actuare, rămânând în istorie ca „primul programator”. A studiat seismologia, mareele, metrologia și magnetismul. Computerele de astăzi sunt moștenirea mașinilor de calculat, inventate de Babbage.

P.S. Sf. Macarie Egipteanul, (300-391), călugăr și pusnic creștin copt, scriitor bisericesc: „Inima” este un vas mic, dar toate lucrurile sunt cuprinse în el; Dumnezeu este acolo, Îngerii sunt acolo, și acolo este viața și Împărăția, cetățile cerești și comorile harului dumnezeiesc”.

Lasă un comentariu