PARTICIPAREA PIETRIȘENILOR (CUIEȘDENILOR) LA MARELE RĂZBOI (1914-1918)

Distribuie pe:

Cunoscând istoria, eroii, tradiția, ne facem mai sociabili, mai iubitori de om și viață (N. Iorga)

Printre localitățile mai mici care și-au adus modesta lor contribuție la Marele Război, încercăm să evidențiem astăzi pe românii din Pietriș, com. Deda, județul Mureș de astăzi.

Pietrișul este o așezare pitorească, la sud de centrul de comună Deda, și ea, lângă Scaunul Domnului, unde Mureșul își liniștește apele, după ce străpunge Carpații Răsăriteni, despărțind frumosul masiv al Călimanilor de, la fel de maiestuoșii Munți, ai Gurghiului. Dar Pietrișul nu-și dezvăluie toată frumusețea pe șoseaua Națională Reghin-Toplița, ci mai ales pe o Vale mirifică numită Valea Cuiejdiului, ce se întinde pe o suprafață populată, de aproximativ 3 km sub Muntele Poiana Tomii, partea de sus a Văii numindu-se Cuiejdelul, unde încep să viețuiască iuții pești de munte, păstrăvii și lipanii. Pietrișul este o localitate cu urme istorice vechi, cu minunați români, creatori și păstrători de folclor românesc autentic și tradiții străbune.

Pietrișul, desigur, mult mai vechi, este atestat documentar în anul 1451, fapt consemnat în monumentala lucrare a istoricului Coriolan Suciu. Viața și istoria cuiejdenilor (pietrișenilor) este strâns legată și încadrată în zbuciumata istorie a Transilvaniei, alături de celelalte sate românești din frumoasa zonă premontană a Văii Mureșului Superior.

Pietrișenii, harnici truditori ai pământului, neîntrecuți crescători de animale ( vaci, boi, oi, capre etc.), beneficiind de întinse fânețe și pășuni, spre Scaunul Domnului, Poiana Tomii și Pietrele Gledinarilor sunt oameni harnici, blânzi și buni, precum și foarte ospitalieri.

Cei care aveau pământ mai puțin, ca și vecinii lor dedeni, au fost pricepuți lucrători la pădure (țapinari) sau chiar plutași pe Mureș.

Numele Pietrișului, în istoria contemporană, este deseori legat de nașterea (sau după unii cercetători) de botezul dr. Eugen Nicoară fiul preotului Grigorie Nicoară, cu rădăcini în Vătava (Râpa de Sus), dar și al neîntrecutului profesor-oboist, și prim solist al Operei Române, Pavel Tornea. Amândoi au avut o soartă, relativ, asemănătoare, Nicoară ramâne orfan de tată la 20 de ani, cu greaua sarcină de a-și ajuta cei 5 frați mai mici, iar Tornea rămâne orfan de război, fiind crescut “copil de trupă”. Asemănarea dintre ei fiind dragostea de neam și Țară, nu și-au uitat niciodată locul nașterii, locul primilor ani ai copilăriei cu meleagurile și oamenii lor.

Pietrișul este un loc înnobilat de credință. Pe Valea Pietrișului, domnitorul Moldovei Petru Rareș, spre fundul Văii, a înălțat o Biserică, iar mai apoi o Mănăstire. Așezământul, probabil, a fost distrus, în timpul acțiunilor antiromânești, antiortodoxe și antiumane din anii Revoluției de la 1848-1849. Vrednicul și regretatul părinte, Dumitru Crișan, rămas de-a pururi în istoria localității, prin strădania sătenilor, mai ales a celor de pe Valea Pietrișului, a reînălțat o Biserică la a cărei Sfințire a participat și Episcopul de atunci al Albei-Iulia, Andrei Andreicuț, azi Mitropolit al Clujului și Feleacului.

Grație muncii unor neobosiți istorici mureșeni, între care dr. muzeograf, prof. Virgil Pană, încercăm să prezentăm, cât ne permite spațiul, date despre participarea pietrișenilor la Marele Război (1914-1918).

În anul 1914, Cuiejdiul (Pietrișul) avea o populație românească de 478 de suflete, din care în anii de război au fost mobilizați 82 români la partea activă și 10 la partea sedentară. Din cei 92 înrolați, la 9 le-au rămas trupurile pe Câmpurile de bătălie din Galiția, Italia, Rusia etc. Unul a fost dispărut, pe nume Demian Zaharie. Au rămas 5 femei văduve și 11 copii care nu și-au mai văzut niciodată iubitul tată.

Pentru deosebitul respect ce li se cuvine, vom nominaliza, în primul rând, pe cei căzuți pe câmpurile de luptă (eroi adevărați ai neamului românesc): Demian Ioan; Demian Ștefan; Demian Vasile; Horga Dumitru; Horga Vasile; Mircea Vasile; Suciu Grigore ( n.în Deda); Tornea Levinte; Vodă Toader.

Pietrișenii, fiind oameni de o bunătate și o blândețe aproape proverbială, au fost, relativ, puțini care au depășit gradul de soldat. Să-i enumerăm mai jos:

Horga Gheorghe - fruntaș; Radu Dionisie - preot plutonier; Tornea Levinte - caporal.

Totuși, ne mândrim cu un preot care și-a îmbărbătat consătenii cu creștineștile rugăciuni ortodoxe pe câmpurile de luptă imperiale, obținând și gradul de subofițer - plutonier.

Dintre cei decorați pe câmpurile de luptă, îl amintim, cu tot respectul, pe soldatul Mircea Gheorghe decorat cu Crucea lui Carol - (Bronz)

Cu același respect și emoție, vă prezentăm numele invalizilor din Pietriș din Primul Război Mondial: Bendriș Ioan sold. - agricultor; Demian Andrei sold. - agricultor; Demian George sold. - agricultor; Horga Zaharie sold. - agricultor; Luca Grigore sold. - agricultor; Mircea Ioan sold. -agricultor; Tornea Ioan sold. - agricultor.

Dacă spațiul tipografic ne va permite, redăm mai jos și numele veteranilor pietrișeni care s-au întors sănătoși din Marele Război, iar unii au participat chiar și la al doilea război, mai ales în companiile de muncă forțată din Ardealul de Nord, ocupat de Ungaria hortistă la 30 August 1940. Întâmplarea face că toți veteranii enumerați mai jos au fost soldați și s-au declarat agricultori.

 

1.Bândilă Ioan (n.Filea) 26.Gliga Gheorghe 51.Mircea Ilie

2.Bândilă Petru (n.Filea) 27.Gliga Ioan 52.Mircea Ioan

3.Cadar Ioan (n.Filea) 28.Gliga Iosif 53.Mircea Ioan

4.Coja Toader 29.Gliga Ioan 54.Mircea Ioan

5.Ioan Demian 30.Gliga Iosif 55.Mircea Mihăilă

6.Ioan Demian 31.Gliga Mihăilă 56.Mircea Mihăilă

7.Demian Alexa 32.Gliga Vasile 57.Mircea Mihăilă

8.Demian Filip 33.Gliga Zaharie 58.Mircea Nicolae

9.Demian Gheorghe 34. Harpa Mihăilă 59.Mircea Toderiu

10.Demian Gheorghe 35.Harpa Toader 60.Mircea Toma

11.Demian Gheorghe 36.Harpa Alexă 61.Mircea Zaharie

12.Demian Gheorghe 37.Harpa Andrei 62.Mureșan Simion

13.Demian Ioan 38.Horga Filip 63.Suciu Gheorghe

14.Demian Ioan 39.Horga Gheorghe 64.Șandor Vasile

15.Demian Ioan 40.Horga Ioan 65.Tornea Pavel

16.Demian Ioan 41.Horga Leonte 66.Tornea Ștefan

17.Demian Ioan 42.Horga Petr 67 Ujică Alexă

18.Demian Nichita 43.Horga Zaharie 68.Vanc Toader

19.Demian Pavel 44.Luca Toader(n.Răstolița) 69.Vlaic Ioan

20.Demian Petra 45.Mircea Andrei 70.Vlaic Ioan

21.Demian Toader 46.Mircea Andrei 71.Vlasa Ioa (n.Dumbrava)

22.Demian Zaharie 47.Mircea Chirilă 72.Vodă Ioan

23.Demian Zaharie 48.Mircea Dănilă

24.Florea Ioan 49.Mircea Filip

25.Gliga Chirilă 50.Mircea Gheorghe

 

Le aducem omagiul nostru de suflet tuturor pentru meritele și faptele lor!

Fie-le Memoria binecuvântată pentru eterna glorie a neamului românesc!

 

Nota. Documentele cercetate nu aveau trecută inițiala tatălui celor enumerați în prezentele materiale (contemporanii lor cunoscându-i, iar urmașii urmând a-i descoperi)

Lasă un comentariu