PROIECTUL, SUFLETUL ȘI... MUZICA

Distribuie pe:

• „Fiecare om ar trebui să asculte puțină muzică, să citească puțină poezie și să privească o pictură frumoasă în fiecare zi din viața sa, astfel încât îngrijorările lumești să nu-i oblitereze (șteargă) simțul frumosului pe care Dumnezeu l-a implantat în sufletul uman”.

Wolfgang von Goethe (1749-1832), poet, om ilustru, romancier, diplomat, avocat, funcționar de stat, gânditor german, una din cele mai de seamă personalități ale gândirii umane. A primit o educație religioasă luterană, care include studiul Bibliei și mersul la Biserică. A studiat desenul, muzica, scrima, călăria, literature germană, universală, limbi străine vechi și moderne. De timpuriu, a început să iubească literatura, pe care a găsit-o în vasta bibliotecă de peste 2.000 de volume a tatălui său. Era fascinat și de teatru. În anul 1763 a asistat la un concert al tânărului Mozart, care atunci avea șapte ani. În anul 1765, începe să studieze dreptul la Universitatea din Leipzig, mai mult la îndemnul tatălui.

Autor de citate: „Sufletul omului este asemeni apei. Vine din cer, spre cer se ridică și din nou coboară pe pământ, veșnic schimbător”.

„Acei care nu au nicio nădejde de la o altă viață sunt morți chiar și pentru aceasta”.

***

• „Din cauza faptului că nu îl vezi, Dumnezeu este pretutindeni peste tot”.

Yasunarii Kawabata (1899-1972), a fost un prozator japonez, fiu de medic, a cărui operă, scrisă într-un stil plin de lirism și subtilitate, i-a adus Premiul Nobel pentru Literatură, în anul 1968. A fost primul japonez și al treilea asiatic (după Rabindranath Tagore și Shmuel Iosef Agnon), care a câștigat acest premiu. A fost reporter în Osaka și Tokio. Al Doilea Război Mondial a avut o mare influență asupra sa, egalată poate de moartea celor dragi din copilărie, iar la încheierea lui a declarat că de atunci înainte nu va putea scrie decât elegii. S-a sinucis în anul1972, otrăvindu-se cu gaz, dar unele ipoteze susțin că totul a fost o greșală la deconectarea robinetului de gaz.

***

• „Pretutindeni în jurul nostrum se află dovezi copleșitoare ale unui proiect divin inteligent și binevoitor…

C o n c e p ț i a ateistă mi se pare lipsită de sens încât nici nu o pot exprima în cuvinte”.

William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907), este binecunoscut pentru forma riguroasă pe care a dat-o științei termodinamocii și pentru formularea primei legi a acesteia (propusă inițial de Joule) și a celei de-a doua legi, folosind o terminologie precisă. Ambele legi conferă însă evoluției un cadraj neștiințific. A descoperit scara temperaturii absolute, ale cărei unități au primit numele de „grade Kelvin”, în cinstea sa. A patentat, în timpul vieții, 70 de invenții. S-a manifestatat având o credință puternică în Dumnezeu.

P.S. Ava Moise, monah athonit: „Să urăști cuvintele cele urâte ale lumii acesteia, ca să vadă inima ta pe Dumnezeu. Păzește-ți limba ta, ca să se sălășluiască întru tine frica de Dumnezeu; Sârguiește-te la slujba ta, la rugăciune și la purtare, ca să nu te mănânce pe tine fiarele gândurilor; Tare să ai inima împotriva ispitelor rele de la diavol; smere ște-te, dar cu bună dreptate, nu cu fățărnicie; Păzește-ți ochii tăi de vederi necuviincioase, ca să se păzească omul cel din tine; Păzește-ți auzul tău, ca nu tu singur să-ți aduni războaie. Să lucrezi lucrul cinstit, cu mâinile și capul tău; Să nu amesteci cuvintele tale cu vorbe necuviincioase; nu tulbura pe aproapele lui și casa lui, ca să nu să ți se tulbure casa ta și ale lor tăi”.

 

Lasă un comentariu