MANAGEMENTUL ESTE ARTA ȘI ȘTIINȚA DE A CONDUCE

Distribuie pe:

Cu mare drag, am participat la susținerea lucrării pentru obținerea gradului didactic I, la colega, lidera, prietena noastră, profesor Băldean Maria, specialitatea Management, de la Liceul Tehnologic “A. Iancu”, Tg-Mureș.

Tema lucrării m-a surprins plăcut, ea poate fi transpusă la toate nivelurile de învățământ, la toți angajații din sistem.

Ca lider de sindicat, ca membru în CLDPS (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social) cunosc problemele învățământului tehnologic, liceal, profesional și dual.

Am regăsit în lucrare elemente care pot fi folosite de unitățile școlare, un real și important ajutor de informare pentru colegi, privind regulamentul de funcționare, fișa postului pentru întreg personalul din învățământ, orientarea școlară și profesională a elevilor, parteneriatului cu patronatele locale, mici și mari întreprinderi mureșene.

Strategiile didactice, cercetarea metodico-științifică pot deveni cu adevărat suport de curs în proiectele viitoare ale CCD-ului.

Știm cu toții problemele managementului școlar, educațional, dar și în cel de conducere și control.

“Managementul este arta și știința de a conduce”.

“Scopul prezentei lucrări de cercetare este creșterea nivelului de dobândire a cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor elevilor situați pe niveluri diferite de calificare (profesională, liceu, postliceal), prin utilizarea de metode interactive de predare-învățare-evaluare. Ipoteza pe care o lansăm este aceea că, folosind metoda comunicării euristice în predare, aplicând metoda studiului de caz pentru dobândirea de abilități și atitudini și realizând activitatea de evaluare prin studiul de caz și testele de tip grilă pot duce la rezultate superioare în procesul de educație privind tema structurii organizatorice a întreprinderii, indiferent de nivelul de calificare pe care se regăsesc elevii”, ne spune în lucrarea ei, profesor Maria Băldean.

Multe acțiuni, strategii, metode, procedee pot fi preluate și adaptate de la învățământul preșcolar și primar la cel liceal, profesional și postliceal.

Avem cu toții nevoie de ajutor profesionist, adaptat la această perioadă de pandemie.

Chiar și susținerea propriu-zisă este o noutate, prin lecții și prezentare.

Apreciez efortul colegei, a conducătorului lucrării și a comisiei, a conducerii școlii, a invitaților, sunt sigură că toți care au citit și vor citi lucrarea au de învățat.

Să nu uităm că orientarea școlară și profesională începe din fragedă pruncie, pornește de la părinți, continuă în toți anii de școală, chiar și mai departe.

Cum bine știm, fiecare școală, fie în oraș, fie la sat, modelează și în aceste vremuri grele copii care, peste ani, vor prelua în mâini frâiele comunității noastre.

M-am bucurat că am fost părtașă la acest eveniment, felicitări colegei, lidera noastră de sindicat să se bucure pe mai departe de performanța profesională, de multă sănătate și bucurii pe toate planurile.

Căutăm permanent să fim mai buni, mai performanți, să ne adaptăm la tot ce ne aduce momentul.

“Căutăm a face ca învățământul nostru să devină un învățământ național, de vreme ce ne silim a-l face să se potrivească țării noastre, în loc de a ne mulțumi să-l luăm făcut gata, într-un timp și niște condiții care nu mai sunt ale noastre.”

Și mai adaug “Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara”, a spus Spiru Haret, marele reformator al învățământului românesc.

Așa vom dovedi și pe mai departe că ,, Împreună suntem mai puternici!”

 

 

 

Lasă un comentariu