MESAJ DE ZIUA FEMEII

De 8 martie, cu bucurie aducem omagiu femeii, care are un rol important în servirea conviețuirii și a vieții omenești. Ea poartă în nucleul familiei și apoi în complexul vieții sociale bogățiile sensibilității și intuiției sale, ale generozității și statorniciei sale.

Cu priceperea, care este proprie feminității sale, ea îmbogățește înțelegerea lumii și contribuie ca raporturile umane să fie pe deplin adevărate.

În această zi dedicată ei, mulțumim Preasfintei Treimi pentru „misterul femeii", pentru marile „opere ale lui Dumnezeu", care, de-a lungul istoriei generațiilor umane, s-au îndeplinit prin intermediul femeilor. Pentru demnitatea pe care ele o au dintotdeauna în planul și în iubirea lui Dumnezeu, le felicităm astăzi, le oferim ghioceii înmiresmați ai sentimentelor noastre de prețuire și recunoștință și-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să le învăluie în norul luminos și protector al binecuvântărilor Sale cerești.

Lasă un comentariu