O CARTE REMARCABILĂ DESPRE OAMENI DE SEAMĂ DIN DEDA

Distribuie pe:

Un om de cultură, un om al vredniciei și al învrednicirii este domnul profesor Gheorghe Dărăban din Deda, care, de o viață întreagă seamănă sămânța învățăturii prin pasiunea pentru carte, pentru lectură, pentru frumos și valoare. Cultură înseamnă cunoștințe și mai precis, ansamblu de cunoștințe. Erudiția și cultura în general, dacă nu sunt asociate și cu omenia, cu cinstea și corectitudinea, cu respectarea unui cod moral, pot sugera lipsuri care le pot pune la îndoială. Gheorghe Dărăban e un dascăl de prestigiu și un om de cultură complet, care întruchipează în persoana sa și valorile umane, morale, sociale, care îl fac demn de respect, prețuire, apreciere. Dânsul e dincolo de incertitudini și de întrebări, pentru că soluția sa este iubirea de oameni și iubirea de carte, care îl înnobilează și îl înalță definitiv în ochii societății contemporane, oferindu-i totodată un loc de cinste în perspectiva posterității. El te învăluie în prietenie, în iubire, te încălzește, te luminează, te pune în legătură cu cartea, oferindu-ți, prin acest lucru, clipe sublime și înălțătoare.

Profesorul Gheorghe Dărăban este un distins și rafinat om de cultură, de asemenea, este și autorul unor lucrări extrem de importante.

Orice apariție editorială este un moment de bucurie, un eveniment major din punct de vedere cultural. Avem în fața ochilor noștri sufletești o carte frumoasă, care este rodul unei munci asidue desfășurată pe parcursul mai multor ani. Cartea aceasta a profesorului Gheorghe Dărăban, Oameni de seamă ai comunei Deda, volumul II, vine să aducă în centrul atenției figurile cele mai reprezentative ale comunei Deda. Cartea este împărțită în două părți mari, care se îmbină și se completează armonios. Autorul prezintă în paginile acestei cărți o serie de oameni și meseriile lor, arătând prin aceasta diversitatea profesiilor și meseriilor, dar și profesionalismul oamenilor, venind

cu exemplificări din fiecare domeniu.

Totodată, autorul prezintă și câteva ilustre personalități, care descind din Deda, iar prin activitatea lor au devenit embleme ale comunei și reprezentanți de marcă ai societății românești.

Gândire originală, creatoare, îndrăzneață, capacitate de adâncire până la epuizarea tuturor posibilităților de explorare a unui gând, a unui fapt, a unei prezențe a adevărului în lume, în cuvânt, în om, în univers - iată ce și cine este Profesorul Gheorghe Dărăban. Nimeni ca dânsul n-a descoperit sensuri noi acolo unde nimeni nu le bănuia, n-a elaborat mai pe înțeles și cu noi înțelesuri adevărul istoric din timpuri mai îndepărtate sau mai apropiate. Pentru totdeauna și pentru toate generațiile care vor veni după noi, va fi Profesorul care i-a învățat pe foarte mulți tainele cunoașterii.

Înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră și pătrunzătoare, cu orizonturi largi, cu o sete neostoită de cunoaștere, stăpân pe o cultură generală temeinică, cu o putere de muncă puțin obișnuită, profesorul Gheorghe Dărăban a pus, la rândul său, toți talanții cu care a fost dăruit de Dumnezeu în pregătirea temeinică a viitorilor săi elevi. El a izbutit ca, împreună cu colegii săi, să facă din elevii lor ceea ce se impunea, și anume: călăuze luminoase pe calea adevărului cultural, oameni integri, conștiincioși, muncitori, care să poată constitui, la rândul lor, pilde vrednice de urmat pentru cei de după ei.

Domnia sa a avut totdeauna și are și în prezent un singur ideal: acela de a se dărui cu totul școlii, învățământului și elevilor săi. Pentru atingerea acestui ideal, și-a jertfit toată puterea de muncă, toate cunoștințele, toți talanții cu care l-a înzestrat bunul Dumnezeu, îmbinând adeseori noaptea cu ziua. Cred că este potrivit să-l vedem pe profesorul Gheorghe Dărăban și ca om și părinte al elevilor săi. Toți cei ce îl cunosc știu prea bine că domnia sa nu este numai un dascăl destoinic, entuziast și priceput, ci și un părinte bun și iertător al elevilor săi, un adevărat ctitor de suflete. În relațiile sale cu colegii, cu apropiații, cu prietenii, îi impresionează pe toți prin cordialitatea și prin optimismul său viguros, care emană din întreaga sa ființă. Este înzestrat cu o natură generoasă și plină de omenie, integru, dezinteresat, realist, asociabil la cauze și acțiuni mari. Toți elevii știu că are un suflet de aur, o inimă caldă și deschisă. Înzestrat cu bogate resurse sufletești, cu un tact pedagogic deosebit, stăpân pe multiple izvoare de inspirație, pe care le fructifică cu ajutorul alesei sale culturi, profesorul Gheorghe Dărăban știe să pătrundă în sufletele elevilor, să-i călăuzească pe toți pe calea binelui, a adevărului și a muncii cinstite, să-i ajute cu cuvântul și cu fapta, să-i încurajeze și să-i sprijine cu râvnă.

Aducem cuvânt de felicitare profesorului Gheorghe Dărăban pentru întreaga activitate a domniei sale, precum și pentru această carte memorabilă. În cadrul învățământului românesc, domnia sa rămâne o figură reprezentativă, se distinge ca fiind tipul profesorului apostol.

 

Lasă un comentariu