PREOCUPĂRILE ISTORICULUI VASILE NETEA PENTRU CĂRTURARUL PETRU MAIOR (I)

Distribuie pe:

Vasile Netea a fost un om spiritual, un om apropiat de Biserică și de marii reprezentanți ai acesteia. Evocă prin scrisul său multe personalități emblematice ale vieții ecleziastice românești, precum și memorabilele lor realizări. Vasile Netea se referă prin scrisul său la rolul extrem de important pe care l-a jucat în societatea românească Școala Ardeleană și marii reprezentanți ai acesteia.

Printre cei evocați de Vasile Netea se numără și marele teolog și cărturar, patriot și luptător pentru propășirea neamului românesc, Petru Maior. Vasile Netea dedică studii importante acestui mare cărturar, care este extrem de reprezentativ pentru spațiul transilvănean, în special pentru spațiul mureșean și cel reghinean, unde și-a desfășurat o parte a activității sale. Studiile publicate de Vasile Netea referitoare la Petru Maior contribuie în bună măsură la conturarea personalității marelui teolog și cărturar transilvănean. Vasile Netea, care spune despre Petru Maior că “a fost un bărbat mare, un bărbat ales, un bărbat providențial”, analizează în lucrările sale cele mai importante aspecte referitoare la acest mare teolog și cărturar transilvănean, face referiri la diferite momente din viața cărturarului, însă se apleacă mai mult asupra operei sale pe care a lăsat-o posterității.

În lucrarea Figuri mureșene, lucrare publicată de Vasile Netea împreună cu Eugen Nicoară în anul 1933, în capitolul de deschidere dedicat lui Petru Maior, Netea analizează pe baza datelor istoricilor mai multe aspecte legate de Petru Maior, spre exemplu anul nașterii și locul nașterii marelui cărturar. În acest an, 1933, când apare această lucrare și pe baza informațiilor avute la îndemână, Netea este de părere că Maior s-a născut în anul 1755, iar locul nașterii este Căpușul de Câmpie. Însuși Netea spune că sursele de documentare sunt insuficiente.

Trebuie să amintim aici de o lucrare extrem de importantă a lui Vasile Netea, intitulată De la Petru Maior la Octavian Goga, volum de studii și evocări istorice, apărută la București, în anul 1944, lucrare pentru care Netea a primit premiul Academiei Române. În această lucrare, Netea face mai multe referiri la biografia lui Petru Maior. Astfel, pe baza mai multor mărturii istorice, dintre care una mai importantă ar fi Monografia orașului Târgu-Mureș întocmită de Traian Popa, Netea, după ce analizează datele oferite de istorici, spune că Petru Maior s-a născut la Târgu-Mureș și că nu avea cum să se nască la Căpușul de Câmpie.

Vasile Netea este preocupat deosebit de mult de activitatea predicatorială a lui Petru Maior. În lucrarea sa de care am amintit, De la Petru Maior la Octavian Goga, Netea are un studiu remarcabil intitulat Lângă amvonul lui Petru Maior. Aici Netea analizează predicile teologului Petru Maior, precum și stilul oratoric al acestuia. Spune Netea că un zel fierbinte a dovedit Petru Maior în rostirea predicilor din fața altarului, precum și în cuvântările ținute la înmormântări. Pentru protopopul de la Reghin, predicarea constituia una din obligațiile categorice ale slujitorilor Domnului. Cărțile de predici ale lui Petru Maior au cucerit un întins orizont de influență, având un puternic ecou printre clerici. Susținea în 1921 diaconul dr. Gheorghe Comșa, viitorul episcop ortodox al Aradului, că predicile învățatului profesor de la Blaj și protopop au avut cea mai mare răspândire nu numai în biserica unită cu Roma, ci

și în Biserica Ortodoxă Românească.

 (va urma)

Lasă un comentariu