ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE!

Distribuie pe:

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul CAS Mureș, pentru a facilita accesul la investigații medicale paraclinice, acordate în ambulatoriul de specialitate, necesare monitorizării pacienților cu COVID-19, după externare, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice și boli cerebrovasculare, furnizorii de investigații paraclinice pot acorda investigațiile, chiar dacă depășesc valoarea de contract.

Conform reglementărilor în vigoare, medicul care face recomandarea pentru investigațiile necesare monitorizării afecțiunilor enumerate mai sus, va întocmi bilet de trimitere distinct, menționând după caz:

- “Monitor 1”- dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu COVID-19, după externarea din spital;

- “Monitor 2”- dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli oncologice;

- “Monitor 3”- dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților cu diabet zaharat;

- “Monitor 4”- dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cardiovasculare;

- “Monitor 5”- dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților cu boli rare;

- “Monitor 6”- dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților cu boli neurologice;

- “Monitor 7”- dacă investigațiile paraclinice se recomandă pentru monitorizarea pacienților cu boli cerebrovasculare.

Medicul va aplica semnătura și parafa asupra acestei mențiuni.

Pacientul va informa furnizorul despre tipul de monitorizare specificat pe biletul de trimitere, astfel încât să fie programat, în timp cât mai scurt, pentru efectuarea investigațiilor recomandate.

“Chiar dacă, în momentul solicitării investigațiilor, furnizorul aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a epuizat fondurile contractate, acesta va efectua investigațiile paraclinice, iar acestea vor fi decontate ulterior, ca urmare a încheierii unui act adițional de suplimentare a valorii de contract”, precizează ec. Manuel Augustin Butiulcă, director general al CAS Mureș. (I.S.)

Lasă un comentariu