CADASTRARE GRATUITĂ PENTRU LOCUITORII COMUNEI IBĂNEȘTI

Distribuie pe:

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul Proiectului major “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Proiectul face obiectul Axei prioritare 11 - “Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Proiectul va fi derulat în perioada 2018 - 2023. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro cofinanțare de la bugetul de stat. Acest Proiect este destinat să răspundă obiectivelor “Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF)”, care prevede înregistrarea tuturor proprietăților din România, “Programului de Guvernare 2017-2020”, care include în capitolul “Administrație Publică. Politici regionale”, măsura privind “Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate de la 40% în prezent, la 80% la locuințe și 100% la terenuri agricole”, precum și “Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României, 2013-2020-2030”, care stabilește ca obiectiv național pentru anul 2020 “Finalizarea, în linii generale, a cadastrului general al României și asigurarea transparenței și accesibilității sistemului”, iar pentru anul 2030, “Asigurarea compatibilității și interoperativității depline a sistemului cadastral din România, cu standardele de fiabilitate și siguranță a datelor din celelalte state ale UE”. Scopul Proiectului este de a stimula economia rurală, de a încuraja creșterea și dezvoltarea socială, de a facilita dezvoltarea infrastructurii și de a promova incluziunea socială prin îmbunătățirea acoperirii și incluziunii sistemului integrat de cadastru și carte funciară în zonele rurale ale României.

Printre localitățile prinse în acest amplu program național se numără și comuna Ibănești. Așa cum se precizează pe site-ul comunei, “marți, 9 martie, au început efectiv măsurătorile în teren pentru cadastrarea tuturor proprietăților din comuna Ibănești. Cadastrarea se realizează gratuit, pentru locuitorii comunei Ibănești, fiind vorba de un program finanțat prin fonduri europene, în valoare de un milion de euro.

Primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru, și reprezentanții compartimentului de Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul primăriei au avut o ședință de lucru cu societatea care va executa măsurătorile, Molbak Proiect S.R.L, pentru a pune la punct ultimele detalii organizatorice. Astfel, marți, 9 martie, echipa de specialiști a început efectiv munca în teren, punctul de pornire fiind Ibănești sat. Specialiștii vor avea asupra lor legitimații și vor purta veste reflectorizante. Se au în vedere, într-o primă etapă, terenurile intravilane, după care se trece la cele extravilane. “Fiecare parcelă va fi cadastrată și intabulată, în mod gratuit, pentru locuitorii comunei. Practic, fiecare proprietar va primi în mână un extras de carte funciară, cu toate proprietățile lui actualizate la zi”, subliniază primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru. În următoarea perioadă, se va înființa un punct de informare la sediul Primăriei Ibănești, unde se vor face copii după actele de identitate, actele de proprietate, autorizații de construcție, în vederea întocmirii documentațiilor care vor fi înaintate către OCPI. Pe măsură ce lucrările avansează, pentru a se veni în ajutorul locuitorilor, se vor înființa puncte de informare și în alte zone din comună. Bunul mers al lucrărilor depinde, în mare măsură, de sprijinul locuitorilor. În această etapă este foarte important sprijinul cetățenilor, care trebuie să permită accesul echipei care efectuează măsurătorile, să indice limitele proprietății și să prezinte date despre construcții - aceasta fiind, de altfel, o obligație a deținătorilor de imobile, prevăzută în Legea cadastrului și publicității imobiliare. Întrucât echipa de pe teren nu lucrează pe bază de programări, ci proprietățile sunt măsurate sistematic, în ordinea numerelor proprietăților, pentru o planificare eficientă a activității, locuitorilor li se vor comunica, în avans, pe www.ibanesti.ro, secțiunea Cadastrare și pe pagina de Facebook Comuna Ibănești, zonele în care s-a ajuns cu măsurătorile, astfel încât să fie acasă ori să se organizeze din timp pentru a permite accesul.

Pe lângă prima înscriere (dacă proprietățile nu sunt înscrise în cartea funciară), cadastrarea sistematică permite, în egală măsură, soluționarea problemelor legate de proprietăți și aducerea la zi a situației acestora, în mod gratuit, pentru locuitori. Documentele tehnice cadastrale preliminare vor fi făcute publice, prin afișare la sediul primăriei, pe site-ul www.ibanesti.ro și pe www.ancpi.ro, pentru o perioadă de 60 de zile. După perioada de publicare, urmează 60 de zile în care persoanele interesate pot depune contestații în legătură cu executarea măsurătorilor sau cu orice alte aspecte din documentațiile publicate. Termenul de finalizare a proiectului este septembrie 2022.”

 

 

Lasă un comentariu