LA CASA IANCULUI

Distribuie pe:

În ciclul “Mari personalități ale culturii române”, recent, a fost omagiat, la sediul filialei din Târgu-Mureș al Societății Cultural-Patriotice “Avram Iancu”, unul dintre cei mai mari oameni din cultura română, enciclopedistul, scriitorul, filologul, lingvistul, publicistul, istoricul, corifeul Școlii Ardelene, IOAN BUDAI DELEANU (6.01.1760 Cigmău, Geoagiu - 24.08.1820 Lwow). Conferința, binevenită pentru că mult prea mulți dintre oamenii noștri de seamă au fost trecuți deja în uitare, a fost susținută de jrs. IOAN BERȚEA, președintele Societății Cultural-Patriotice “Avram Iancu”, filiala Mureș. Bine structurată și argumentată cu date de larg interes, ea ne-a reamintit câteva date biografice din viața celui omagiat, și anume:

Ioan Budai Deleanu și-a făcut primele studii școlare la Seminarul greco-catolic din Blaj, începând cu anul 1772, după finalizarea cărora a urmat Facultatea de Filologie din Viena (1780-1783), unde își dă și doctoratul. În timpul studiilor întocmește un Lexicon în 10 volume, foarte apreciat în vreme. Învață foarte sârguincios franceza, latina, germana, italiana, limbi care îl vor ajuta mult mai târziu, în studiul unor documente.

Revine la Blaj în 1787 ca profesor, dar intră în conflict cu episcopul Ioan Bob, motiv pentru care părăsește țara și se stabilește definitiv în Lwow, Polonia, unde va funționa la început ca secretar la Tribunalul Provincial și mai apoi ca judecător (1796). În această perioadă studiază și scrie extrem de mult, dar, cu regret, nici până în prezent nu au fost publicate încă prea multe materiale pe care le-a scris atunci și care pentru cercetători sunt încă de mare interes.

Opera lui lingvistică, juridică și pedagogică este una vastă, profundă, inovatoare. Este autorul epopeii “Țiganiada” și a poemului “Trei viteji”, neterminat. Publică cărți fundamentale pentru noi: “Temeiurile Gramaticii Românești”-1812, “Teoria Ortografiei Românești”, “Lexicon Românesc-Nemțesc”, apoi “Rânduiala Judecătorească de Obște” (1787), “Pravila de obște asupra faptelor rele și pedepsirea lor” (1788), “Codul Penal 1803 revăzut și reînmtregit” în 1812, “Carte trebuincioasă pentru dascălii școlilor de jos” etc.

Este un susținător ardent a mișcării de eliberare națională, participând activ la redactarea, împreună cu alți corifei ai Școlii Ardelene, a ideilor “Suplexului”, pe care îl susține cu ardoare.

A decedat la 24 august 1820, la Lwow, unde este înmormântat în cimitirul orașului, spre uitarea noastră, a tuturor.

Doamna prof. FLOAREA PERȚA a citit câteva fragmente din “Țiganiada”, iar poeții dr. MARCOCI DORIAN și jrs. SILVIU RAȚIU au citit poezii din propriile creații. Membrii Societății Cultural-Patriotice ,, Avram Iancu”, filiala Mureș și-au făcut datoria față de o mare personalitate din cultura română, omagiind-o pentru a nu fi uitată, domniile voastre, cititorii, faceți vă rugăm la fel.

Lasă un comentariu