ANFP ACORDĂ ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Distribuie pe:

Agenția Națională a Funcționarilor Publici demarează seria întâlnirilor de lucru online, prin intermediul platformei Webex, dedicate persoanelor cu atribuții în gestionarea resurselor umane, care își desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor și autorităților publice din administrația publică locală.

Liviu Mălureanu, președintele ANFP: “Scopul întâlnirilor de lucru este ca Agenția să vină în sprijinul autorităților și instituțiilor publice din administrația publica locală, prin informarea și instruirea persoanelor din cadrul compartimentelor de resurse umane cu privire la aplicarea legislației în materie de funcție publică. Vrem să nu mai fie sincope sau întârzieri în activitățile care țin de colaborarea interinstituțională și, tocmai de aceea, venim cu asistență de specialitate, oferim din timp clarificări sau soluții la aspecte problematice.”

Discuțiile vor avea un caracter aplicat și vor încerca să formuleze răspunsuri la multe dintre provocările comune instituțiilor din administrația publică locală în această perioadă, ca urmare a modificărilor legislative intervenite ulterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, vor fi discutate aspecte referitoare la întocmirea documentației ce trebuie transmisă Agenției în vederea organizării concursurilor privind ocuparea funcțiilor publice, la notificările privind exercitarea cu caracter temporar a funcțiilor publice de conducere vacante, precum și aspecte referitoare la conținutul actelor administrative emise de autoritățile publice locale.

Întâlnirile sunt planificate pe județe, informează Serviciul Comunicare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Lasă un comentariu