CONDIȚIILE DE ACORDARE A SERVICIILOR MEDICALE ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE, ÎN TRIMESTRUL II AL ANULUI 2021

Distribuie pe:

Executivul a aprobat două acte normative care reglementează condițiile de acordare a serviciilor medicale în sistemul de sănătate, în trimestru II al anului 2021, urmând ca, până la data de 1 iulie 2021, să fie elaborate și aprobate actele normative necesare pentru punerea în aplicare a unor noi reglementări, informează, într-un comunicat, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Actele normative menționate asigură cadrul legal pentru decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale contractate, precum și reglementările aplicabile în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pentru trimestrul II al anului 2021, printre care se numără următoarele:

* Consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare, fiind validate fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia; toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sănătate.

* Consultațiile la distanță din ambulatoriul de specialitate, pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare, precum și cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere. Pentru toate celelalte consultații este necesar biletul de trimitere.

* Medicii de familie pot prescrie, în continuare, pentru pacienții cronici inclusiv medicamentele restricționate din lista de medicamente compensate și gratuite care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu mențiunea că pentru medicamentele care se eliberează în baza unor protocoale terapeutice și a unor formulare specifice este necesară evaluarea periodică a medicului de specialitate, pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la termenele prevăzute în protocoalele terapeutice sau în scrisorile medicale.

* Medicii de familie inițiază tratamentul specific și în absența unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente compensate și gratuite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

Medicii de familie pot emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienții cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului de către medicul specialist - scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, și pentru medicamentele care se prescriu de către medicii specialiști în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

*Pentru situațiile care necesită prezentarea de documente Casei de Asigurări de Sănătate de către asigurat, documentele pot fi transmise prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse, în numele asiguratului, de orice persoană. Mijloacele electronice de comunicare se pot folosi și pentru transmiterea de către Casele de Asigurări de Sănătate a documentelor eliberate necesare asiguraților.

Important! O serie de documente, a căror valabilitate a fost prelungită, în repetate rânduri, pe perioada stării de alertă, și-au pierdut valabilitatea în data de 31 martie, fiind necesară o nouă evaluare a medicului specialist pentru emiterea de noi documente: biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare; biletele de trimitere pentru specialități paraclinice; recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate; deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

“În condițiile determinate de evoluția situației epidemiologice, aceste noi măsuri asigură accesul neîntrerupt și nediscriminatoriu al asiguraților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale necesare pentru diagnosticarea, tratarea și moni-torizarea bolilor, inclusiv a celor cu impact major asupra stării de sănătate”, a declarat Adrian Gheorghe, pre-ședintele CNAS, potrivit documentului citat. (text integral - http://www.cnas.ro/category/comunicate-de-presa.html)

 

Cardul național de sănătate este emis, dar nu l-am primit. Ce trebuie să fac?

În cazul în care cardul a fost emis, dar operatorul de servicii poștale nu a reușit să vi-l predea la adresa de domiciliu, cardul dumneavoastră este transmis la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparțineți, de unde îl puteți ridica personal, precizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Datele de contact ale tuturor Caselor Județene sunt disponibile pe site-ul CNAS la următorul link: http://www.cnas.ro/page/contacte-cjas.html.

Pentru a afla răspunsurile la cele mai frecvente întrebări, adresate de dumneavoastră Serviciului de Relații cu Asigurații, accesați link-ul www.cnas.ro/page/intrebari-frecvente.html.

 

Tratamentele pentru hepatita C vor fi asigurate fără întrerupere

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va prelungi valabilitatea contractelor cost-volum-rezultat, în baza cărora pacienții cu hepatită C beneficiază de tratamente fără interferon, de la data de 31 martie 2021 până la 30 iunie 2021, informează reprezentanții CNAS într-un comunicat dat publicității.

Până la data respectivă, CNAS va face toate demersurile necesare pentru încheierea unor noi contracte cost-volum-rezultat, care vor asigura continuitatea accesului pacienților cu hepatită C la tratamentele fără interferon.

“În cadrul misiunii CNAS, de a asigura acces la tratamentele necesare pentru toți pacienții, este important să asigurăm continuitatea tratamentelor pentru pacienții cu hepatită C, o infecție virală care, netratată, poate cauza complicații ce pun viața pacienților în pericol”, a declarat Adrian Gheorghe, președintele CNAS, potrivit documentului citat.

Tratamentele fără interferon, pentru pacienții cu hepatită C, au fost prescrise și decontate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, începând cu anul 2015, și au dat posibilitatea tratării cu succes a unui număr mare de bolnavi cu grade diferite de fibroză și comorbidități.

 

 

Lasă un comentariu