LA CEAS ANIVERSAR - ISTORICUL, PROFESORUL ȘI ARHIVISTUL DR. LIVIU BOAR LA 70 DE ANI DE VIAȚĂ

Distribuie pe:

Orice moment aniversar aduce bucurie în sufletele noastre. Orice aniversare este un moment emoționant, moment de aduceri aminte, de amintiri nostalgice, de revederi plăcute. Avem bucuria de a-l aniversa anul acesta pe domnul profesor doctor Liviu Boar, la împlinirea a 70 de ani de viață. Cu această ocazie minunată, considerăm că se cuvine să aducem cele mai calde și mai senine felicitări pentru întreaga activitate desfășurată de-a lungul timpului, o activitate încununată cu deplin succes pe toate planurile.

Distinsul istoric, profesor și arhivist Liviu Boar s-a născut în ziua de 5 aprilie 1951, la Reghin, județul Mureș, fiind fiul lui Ioan-Ștefan și al Oliviei. A făcut studii la Liceul “Petru Maior” Reghin, pe care l-a absolvit în anul 1970, apoi la Institutul Pedagogic Târgu-Mureș, Facultatea de Filologie, Secția Română Istorie, 1970-1973, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 1973-1976, Facultatea de Istorie Filozofie, Secția Istorie. A făcut studii doctorale la aceeași Universitate clujeană, în perioada 2000-2004. Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul “Românii din Scaunele Ciuc, Giurgeu și Casin în secolul al XIX-lea”, conducător științific fiind prof. univ. dr. Teodor Pavel, a avut loc în data de 2 iulie 2004. Titlul a fost confirmat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5237 din 05.11. 2004. În același an, teza a fost publicată la Editura Universității “Petru Maior” din Târgu-Mureș, referenți științifici fiind prof. univ. dr. Vasile Dobrescu și prof. univ. dr. Teodor Pavel.

Referitor la activitatea profesională, putem spune că Liviu Boar a fost, între anii 1973-1978, profesor de istorie la Școala Generală nr. 1 din comuna Lunca de Sus, județul Harghita. După stagiul de 3 ani, în anul 1978 a obținut definitivarea în învățământ, prin examen susținut la Centrul de Perfecționare a Cadrelor Didactice din Cluj-Napoca. La data de 30 aprilie 1978, a fost transferat în interesul serviciului la Arhivele Statului Filiala Județului Harghita din Miercurea - Ciuc, în funcția de arhivist. După 2 ani, la data de 1 septembrie 1980, a fost promovat în funcția de șef filială (director) pe care a îndeplinit-o până în anul 1990 când, la data de 15 mai, a fost transferat în interesul serviciului la Filiala Arhivelor Statului județul Mureș (din 1996 Direcția Județeană Mureș a Arhivelor Naționale, ca urmare a apariției Legii 16/1996 Legea Arhivelor Naționale) în funcția de director, funcție pe care a îndeplinit-o până în data de 5 aprilie 2016, când a fost pensionat pentru limită de vârstă.

În perioada 1981-1985, a urmat cursuri de paleografie maghiară, organizate de către Centrul de Perfecționare a Cadrelor din cadrul Direcției Generale a Arhivelor Statului din București, obținând calificativul foarte bine, conform Certificatului Nr. 51/1986.

Începând cu anul 1980, când a fost promovat în funcții de conducere, pe lângă activitatea managerială, a efectuat activități specifice arhivistice de inventariere a documentelor din fondurile celor două arhive județene, Harghita și Mureș, scrise în limba și paleografia maghiară, fiind cunoscător al limbii maghiare, precum și de valorificare științifică a acestor documente, prin articole, studii, comunicări științifice prezentate la sesiuni naționale și internaționale.

Este expert atestat, de Ministerul Culturii, pentru documente medievale, moderne și contemporane și paleografie maghiară.

Începând cu anul 1994, în baza acordurilor de colaborare dintre arhivele din România și Ungaria, a efectuat stagii de cercetare în Arhivele Naționale ale Ungariei, de la Budapesta, de unde au fost aduse, sub formă de microfilm, mii de documente referitoare la istoria României, precum și a relațiilor dintre cele două țări, de-a lungul timpului. Liviu Boar este membru în comisia mixtă româno-maghiară de elaborare a Ghidurilor bilingve ale fondurilor și colecțiilor arhivistice aflate în arhivele din Ungaria și România, până în anul 1918, din care au apărut, până în prezent, ghidurile pentru județele Mureș, Harghita și Maramureș.

De asemenea, domnia sa este profesor asociat la Universitatea de Medicină, Farmacie Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu-Mureș, la Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior”, unde predă un curs de Științe auxiliare ale istoriei, notele de curs fiind publicate pentru uzul studenților.

În ziua de miercuri, 15 iunie 2016, în cadrul ședinței festive a Senatului Universității “Petru Maior”, ținută în Aula Magna a Universității, Prof. Dr. Liviu Boar a primit Medalia Universității și DIPLOMA DE MERIT “ca semn al aprecierii pentru activitatea didactică desfășurată în cadrul Universității «Petru Maior» din Târgu-Mureș.”

În același an, a participat cu o comunicare științifică la Congresul Național al Istoricilor Români (CNIR), desfășurat, în perioada 25-28 august 2016, la Cluj-Napoca, organizat de Universitatea “Babeș-Bolyai” în colaborare cu Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române, care a fost cea mai mare manifestare științifică din domeniul istoriei, din ultimii 36 de ani, ținută în România (după cel de-al 15-lea Congres Internațional de Științe Istorice, desfășurat la București, în august 1980).

A fost redactorul șef al ANUARULUI ARHIVELOR MUREȘENE, din care au apărut 4 numere, în perioada 2002-2005. Din 2012 s-a reluat publicarea ANUARULUI ARHIVELOR MUREȘENE Serie Nouă, din care au apărut volumele I(V) 2012, VOL. II(VI) 2013, III(VII) 2014 și IV(VIII) 2015. Domnul Liviu Boar este autorul mai multor cărți, lucrări științifice, articole, recenzii etc., toate purtând amprenta profesionalismului.

Cea mai recentă lucrare este o premieră în istoriografia românească, intitulată: “ARHIVIȘTI ARDELENI Dicționar biobibliografic”, Ediția a II-a, adăugată și revizuită, Editura University Press, Târgu-Mureș, 2019, 383 p.(Prima ediție a apărut în 2015)

A fost inițiatorul și organizatorul celor XV ediții ale Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice “ARHIVELE ȘI CERCETAREA ISTORICĂ”, în perioada 2001-2015, organizate în colaborare cu Universitatea “Petru Maior” și Institutul de Cercetări Socio-Umane “Gh. Șincai” al Academiei, din Târgu-Mureș, la care au participat arhiviști, cercetători, muzeografi, bibliotecari, cadre didactice universitare din țară, dar și directorul Institutului de Cercetari al Românilor din Gyula, Ungaria, dr. Maria Bereny și Emilia Martin, directoarea Muzeului “Albrecht Dûrer” din aceeași localitate ungară, precum și doi președinți ai Asociației Arhiviștilor din Ungaria.

Este membru fondator al Fundației Culturale “Vasile Netea” din Târgu-Mureș. La împlinirea vârstei de 60 de ani, în anul 2011, Centrul European de Studii Covasna Harghita a publicat, la Editura Eurocarpatica din Sfântu-Gheorghe, în colecția Profesioniștii Noștri, un volum însumând 555 de pagini dedicat arhivistului, profesorului și istoricului dr. LIVIU BOAR.

Domnul Liviu Boar a fost distins cu ordinele naționale: Serviciul Credincios în grad de cavaler (2000), Bărbăție și Credință în grad de cavaler (2006) și ofițer (2010). De asemenea, de-a lungul prestigioasei cariere, a primit numeroase diplome și distincții. Biblioteca județeană Mureș a acordat distincția PRO LIBRO SENATOR, ediția 2018, domnului director Liviu Boar, pentru activitatea sa publicistică.

Domnul prof. dr. Liviu Boar este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Cercetător al istoriei Transilvaniei, dânsul își îndeplinește misiunea sa cu acribie și devotament desăvârșit.

Om de înaltă ținută științifică, domnul Liviu Boar își desfășoară întreaga activitate a domniei sale sub spectrul seriozității și al înaltului profesionalism de care a dat și dă în continuare dovadă. Lucrările, studiile domniei sale se dovedesc a fi de înaltă ținută științifică și, de asemenea, de un real folos pentru ceilalți cercetători ai istoriei Transilvaniei. Domnul Liviu Boar se distinge prin profunzimea și clarviziunea de care dă dovadă în elaborarea lucrărilor științifice. Rămâne un model demn de urmat pentru toți cei care se apropie de studiul istoriei Transilvaniei și, în general, pentru toți cei care fac munca de cercetare a istoriei spațiului românesc.

Acum, la ceas aniversar, la ceas de mare sărbătoare, cu cele mai alese sentimente de prietenie, admirație și profund respect, îi doresc domnului Liviu Boar multă sănătate, mult spor, pe viitor, în munca de cercetare a istoriei românilor și doresc să colaborăm și pe viitor, la fel de prolific ca și până acum, mulți ani de acum înainte.

Dumnezeu să vă ajute, domnule director Liviu Boar, să vă dăruiască multă sănătate din puteri sporite, să vă duceți la îndeplinire toate gândurile, dorințele și aspirațiile de viitor. La mulți ani fericiți și binecuvântați!

Lasă un comentariu