BULETIN ELECTRONIC 2021. MODIFICĂRI MAJORE PRIVIND CARTEA DE IDENTITATE

Distribuie pe:

Buletin electronic 2021. Guvernul a adoptat o Hotărâre de Guvern (nr. 295/2021) care stabilește conținutul cărții electronice de identitate, a cărții de identitate simplă, precum și a cărții de identitate provizorie ce vor fi emise în sistem informatizat. Ministrul Afacerilor Interne spune că vor fi disponibile începând din luna august.

Obligatoriu, prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani, ca și până acum. Opțional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate oricând după naștere. Cererea pentru eliberarea actului de identitate trebuie să fie semnată de către ambii părinți, prezenți. Dacă este doar un singur părinte, are nevoie de declarație de la celălalt părinte eliberată la notar/consulat. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

- certificatul de naștere, cu care se face dovada identității și a cetățeniei române, original și copie; actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetățean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere permanentă; certificatul de căsătorie al părinților ori certificatul de divorț însoțit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați, original și copie; chitanță de plată a 7 lei taxă, la CEC sau Poștă.

Vor exista cinci tipuri de acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate.

Cartea de identitate simplă conține date și informații, înscrise pe față și pe verso și are formatul unui card.

Cartea electronică de identitate va conține, pe lângă datele prevăzute pentru cartea de identitate simplă, și un cip. Fiecare poate alege ce fel de carte de identitate dorește.

Minorul sub 14 ani poate avea carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate. Până la împlinirea vârstei de 12 ani, minorului i se va elibera o carte electronică de identitate fără imaginile impresiunilor papilare.

(Sursa: www.romaniatv.net)

Lasă un comentariu