“DUPĂ CE AU CÂNTAT CÂNTAREA, AU IEȘIT PE MUNTELE MĂSLINILOR”

Distribuie pe:

“După ce au cântat cântarea, au ieșit pe Muntele Măslinilor. Atunci, Iisus le-a zis: “În noaptea aceasta, toți veți găsi în Mine o pricină de poticnire; căci este scris:

“Voi bate Păstorul, și oile turmei vor fi risipite. Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.”  Petru a luat cuvântul și I-a zis:

“Chiar dacă toți ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.”

“Adevărat îți spun”, i-a zis Iisus, “că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.”

Petru I-a răspuns: “Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine”. Și toți ucenicii au spus același lucru. Iisus i-a zis: “Prietene, ce ai venit să faci, fă!” Atunci, oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și

L-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci, Iisus i-a zis: “Pune-ți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că așa trebuie să se întâmple?”

Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: “Și tu erai cu Iisus Galileeanul!” Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: “Nu știu ce vrei să zici.” Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: “Și acesta era cu Iisus din Nazaret.” El s-a lepădat iarăși, cu un jurământ, și a zis: “Nu cunosc pe Omul acesta!” Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: “Nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol.” Atunci, el a început să se blesteme și să se jure, zicând: “Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: “Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și a ieșit afară și a plâns cu amar.

Sursa: Sfânta Scriptură

Lasă un comentariu