ÎN LUNA FEBRUARIE, SALARIUL MEDIU NET A SCĂZUT CU 30 DE LEI

Distribuie pe:

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), câștigul salarial mediu nominal net în luna februarie 2021 a fost de 3.365 lei, mai mic cu 30 lei (- 0,9%) față de luna precedentă.

Cele mai mici salarii, în HoReCa

Astfel, în luna februarie 2021, câștigul salarial mediu nominal brut a fost 5.497 lei, cu 52 lei mai mic decât în luna precedentă, cele mai mari valori nete înregistrându-se în activități de servicii în tehnologia informației (8.047 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.747 lei).

În majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a scăzut ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de întreruperi sau încetări ale activității, de continuarea șomajului tehnic de către anumiți agenți economici sau de remunerarea parțială a salariaților, de nerealizările de producție ori de încasările mai mici și de angajările de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.

Cea mai semnificativă scădere, în extracția petrolului și a gazelor

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (- 26,3%), în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, extracția minereurilor metalifere, activități de servicii anexe extracției, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (între - 6,0% și - 10,0%), și în telecomunicații, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală (inclusiv activități de difuzare și transmitere de programe), extracția cărbunelui superior și inferior, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, transporturi aeriene, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), activități profesionale, științifice și tehnice, transporturi terestre și transporturi prin conducte, activități de poștă și de curier (între - 2,0% și - 5,0%).

În fabricarea produselor din tutun, creștere cu 53,6%!

Totuși, în luna februarie a.c., în anumite sectoare s-au înregistrat și creșteri salariale, în special datorită reluării activității anumitor agenți economici, a realizărilor de producție ori a încasărilor mai mari.

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (cu 53,6%), în activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii (cu 17,8%), în fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice (cu 13,0%), în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, alte activități extractive, activități de editare și tranzacții imobiliare (între 3,0% și 6,5%), și în silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv pescuit și acvacultură), industria metalurgică, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, activități de spectacole, culturale și recreative, alte activități de servicii, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (între 1,0% și 3,0%). (L.P.)

 

                                

Lasă un comentariu