AMEROPA ROMÂNIA – RAPORT DE SUSTENABILITATE 2020

Distribuie pe:

CÂTEVA DATE DESPRE AMEROPA

Compania Ameropa a fost înființată în anul 1948. Este o companie internațională elvețiană, cu capital privat, ce activează în agricultură. Ameropa produce și comercializează îngrășăminte și cereale, făcând parte din lanțul agricol de distribuție al cărui rol este să hrănească lumea. Sediul companiei se află în Binningen, Elveția, în apropierea orașului Basel. Grupul Ameropa are birouri regionale în șase continente și investește la nivel mondial în active care susțin activitățile sale de afaceri. În prezent, Ameropa deține birouri, filiale sau active în 31 de țări din întreaga lume. Începand cu anul 2012, Azomureș este membru al grupului elvețian Ameropa, iar datorită unui program masiv de investiții derulat în ultimii ani, Azomureș este astăzi o platformă industrială modernă, pregătită pentru provocările viitoare.

INVESTIȚII ÎN DERULARE LA AZOMUREȘ

La Azomureș nu se bate pasul pe loc, având programe investiționale în toate domeniile. Astfel, Azomureș va derula în perioada 12 ianuarie - 15 decembrie 2021 proiectul - “Creșterea eficienței energetice a motoarelor în cadrul planului Azomureș de eficiență energetică și schimbări climatice - cod SMIS: RO-ENERGY-0022, susținut printr-un grant din Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin intermediul EEA GRANT Norway 2014-2021, în cadrul programului Innovation Norway, valoarea grantului fiind de 601.000 euro. Azomureș a semnat cu E.ON Energie România un contract pentru predarea la cheie a unei centrale electrice noi care va folosi ca materie primă aburul rezidual generat de activitatea combinatului. Noua centrală electrică va genera 5% din consumul anual de energie electrică al platformei industriale și va scădea costurile cu energie ale Azomureș cu 4%.

Din anul 2020, directorul general al companiei Azomures este Harri Kiiski.

RAPORT DE SUSTENABILITATE AMEROPA 2020

În acest document se subliniază faptul că în cadrul acestei companii, în condițiile restricțiilor impuse de pandemie, nu s-a redus personalul angajat, nu s-a lucrat de la domiciliu și nici nu a existat vreun focar de infecție.

AMEROPA ROMÂNIA, CEL MAI BUN RAPORT DIN LUME

Ameropa România a fost distinsă cu “Cel mai bun raport din lume”, raport privind activitatea din anul 2019, la categoria C07, Europa de Est și Centrală, de către Premiile Hallbars. Au fost înscrise 702 rapoarte, din 78 de țări, pentru sectorul alimentelor și băuturilor. Chimpex - Constanța este operatorul portuar principal pentru cereale și produse chimice, în vrac, sau ambalate. Operează în 10 dane și are o capacitate de stocare de circa 600.000 tone. Traficul maritim aici a fost în anul 2020 de 4 milioane tone.

AGRICULTURĂ DURABILĂ

Ameropa își propune să promoveze o agricultură durabilă, promovând parteneriate cu clienți, fermieri, universități și centre de cercetare, fapt ce permite aplicarea celor mai bune practici de management, cât și îmbunătățirea continuă a calității produselor și a utilizării îngrășămintelor chimice. La fel de important este că Azomureș a promovat și un ghid privind depozitarea în ferme a îngrășămintelor, ghid redactat în anul 2020.

DE LA FERMĂ LA CONSUMATOR

Strategia “De la fermă la consumator” este în central Pactului verde european, conform politicii Europei de a produce și a consuma alimente în mod durabil. Până în anul 2030, CE și-a propus să reducă consumul de îngrășăminte cu cel puțin 20%, să reducă pierderile de nutrienți cu cel puțin 50%, asigurându-se în același timp că nu există deteriorări ale solului. Ameropa împreună cu Asociația Producătorilor de Îngrășăminte din Europa promovează eficiența utilizării nutrienților și fertilizarea echilibrată a culturilor conform principiilor 4C: tipul fertilizanților, doza de fertilizant, momentul aplicării și modul de aplicare, concentrându-se pe culturi specifice și dezvoltarea de noi game de produse, ușor de utilizat.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

În condițiile pandemiei, eforturile au fost îndreptate spre prevenția și protejarea sănătății angajaților, cât și a contractorilor, în vederea asigurării continuității activității. Chiar și în aceste condiții, planul de acțiune privind sănătatea și suguranța la locul de muncă a fost realizat în proporție de 93%, iar cele rămase nefinalizate au fost preluate în planul de acțiune pe anul 2021. Azomureș

și-a îndeplinit obiectivele privind accidentele de muncă ce produc incapacitate temporară de muncă. A fost un singur caz nefericit pe platforma Azomureș, unde un contractor a suferit leziuni grave ale membrelor inferioare, dar care a decedat în timpul spitalizării, în condiții independente de leziunile pentru care i s-a făcut internarea. Rata accidentelor de muncă ce produc incapacitate temporară de muncă raportat la numărul total de ore lucrate la Ameropa România este 0,58, rata numărului total de accidente este de 0,76, comparativ cu media europeană situată la 3,81, respectiv 7,41 pentru anul 2019.

SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

Conform datelor, emisiile de dioxid de carbon, pulberi, oxizi de azot și amoniac, eliminarea deșeurilor, calitatea apei uzate evacuate respectă normele impuse. În anul 2020 au avut loc 6 audituri interne, neanunțate, pe platform Azomureș, cu rezultat de conformitate de 95,8% și doar 10 oportunități de îmbunătățire, deja implementate.

OBIECTIVE ȘI PROGRAME ÎN DERULARE

Azomureș a îmbunătățit sistemul de achiziție a datelor de mediu, a organizat o dezbatere interactivă cu departamentele de producție și inginerie pentru a reduce impactul de mediul înconjurător. A introdus sistemul “Alertă de mediu” pentru a comunica, analiza și a evalua efectele negative ale emisiilor necontrolate de poluanți în mediul înconjurător. În anul 2020 au fost 5 alerte de mediu. De asemenea, a introdus un sistem de evaluare pentru noile investiții și produse pentru a se estima posibilul impact cu mediul înconjurător.

Raportul mai cuprinde date ale Ameropa Grains, Chimpex și proiecte de creștere a energiei.

 

Lasă un comentariu