O CARTE-EVENIMENT DE ION AGÂRBICEANU, APĂRUTĂ DUPĂ... 80 DE ANI DE CÂND A FOST SCRISĂ!

Distribuie pe:

“Ion Agârbiceanu - spunea Mircea Zaciu, marele exeget și biograf al autorului - este unul dintre puținii scriitori profund creștini din literatura română.”

Iată că, parcă pentru a confirma această aserțiune critică, la Editura Casa Cărții de Știință, din Cluj-Napoca, a apărut lucrarea semnată de Ion Agârbiceanu, “Scrieri inedite cu profil religios”, conținând două volume: “Pe urmele Domnului. Material pentru predici în duminecile de peste an” (1943), respectiv “Epistolele Apostolilor. Scurte comentarii” (1944), Cluj-Napoca, 2021, 846 p.

Cât priveșted conținutul lucrării “Pe urmele Domnului”, scopul este clar definit de către autor, în Introducere: “Pentru a veni în ajutorul acestor frați (preoți, n. I.R.), am întocmit acest material, după Evangheliile de rând. Spun «material» pentru cuvântări bisericești, și nu pentru predici redactate ca astăzi, predici gata. De acestea mi se pare că avem destule, începând cu Propovedaniile lui Petru Maior.

După modestele noastre puteri și în temeiul unei experiențe îndelungate, am încercat să adunăm aici material, pe care să-l poată prelucra fiecare preot el însuși, după împrejurări, după publicul ascultător, după nivelul lui cultural.”

Al doilea volum, “Epistolele Apostolilor. Scurte comentarii “ (1944), ne oferă, după cum arată și titlul,  comentarii la epistolele Noului Testament, scrise într-un limbaj simpu, accesibil, pe înțelesul tuturor, lucrarea constituind, de asemenea, un excelent îndrumar pentru preoți, dar și pentru publicul larg.

Într-o scrisoare către poetul Ion Brad, marele său prieten și protector, din 28 februarie 1962, Ion Agârbiceanu scria, obișnuit cu gândul că aceste lucrări nu puteau apărea în timpul regimului comunist de atunci: “și tot în manuscris vor rămânea lucrările mele de meditație și filosofie creștină: «Pe urmele Domnului», «Pe cărările înseninării», «Cutezări cu gândul» și «Cartea legendelor» - aceasta din urmă literatură pură”. Dacă volumul “Cartea legendelor” a fost tipărit după 1989, primele trei titluri au rămas inedite, iată, la... 80 de ani de la scrierea lor!

De aceea apariția acestui volum este un autentic eveniment literar. Volumul, apărut în condiții grafice excepționale, are copertă cartonată, designul fiind realizat de Könczey Elemér, unul dintre cei mai mari graficieni ai României contemporane. Tehnoredactarea, semnată de dr. Marius Mureșan, este înfrumusețată cu viniete unice, originale, amintind de vechile cărți bisericești. Hârtia de bună calitate, corpul de literă folosit (12) și fontul ales (Minion Pro), pagina aerisită și litera bine imprimată (e aici meritul Tipografiei Colorprint din Zalău) contribuie la prestigiul acestei apariții editoriale. Cele 21 de ilustrații color (pagini de manuscris, fotografii, dedicații, portrete grafice ale lui Agârbiceanu, coperte de carte, decorații primite, secvențe de la o lansare a volumului “Articole cu caracter ecleziastic”, la care au participat ÎPS Părinte Andrei, regretatul episcop Florentin, scriitorii Horia Bădescu, Constantin Cubleșan și Mircea Arman) - toate fac din această carte o operă de artă, care merită cu prisosință, prin conținut și formă, elogiul formulat cândva de Tudor Arghezi: “Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”

De menționat că se publică și fotocopia ultimului interviu acordat de scriitor eseistului Valeriu Nițu, pentru ziarul “Steaua roșie” din Târgu-Mureș (6 oct. 1962), scriitorul “trecând dealul” la 28 mai 1963.

Cartea este impecabil transcrisă după manuscris, cu note, comentarii și explicații, rezultând din întâlnirea fericită a unui filolog (Ilie Rad) cu un teolog profund (Pr. Cristian Langa, care este și deținătorul celor două manuscrise). Prin respectarea normelor riguroase de transcriere, amplu precizate în Nota asupra ediției, cartea poate fi un model pentru multe improvizații “științifice” de azi.

Volumul Scrieri inedite cu profil religios este cu adevărat o carte-eveniment, care a așteptat... 80 de ani ca să vadă lumina tiparului! Este un eveniment literar și, în același timp, un omagiu postum adus lui Ion Agârbiceanu.

În curând se va organiza și o lansare online a cărții, care va fi anunțată la timp.

Cartea poate fi procurată de la sediul Editurii Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca.

 

Lasă un comentariu