DASCĂLI MUREȘENI

Distribuie pe:

ROMAN MELANIA-ELENA, născută Precup, a văzut lumina zilei în anul 1973, aprilie, 11, în orașul Blaj, județul Alba, fiind a doua fiică a soților Augustin și Petruța. Mama ei a fost profesoară de Geografie-Istorie și tata inginer zootehnist. Acesta, spre sfârșitul carierei, a îndeplinit misiunea de profesor de Educație tehnologică. Este căsătorită, are trei copii, doi băieți, de 24 și 18 ani, și o fată de 13 ani. Băiatul cel mare este manager urmărire lucrări la Delgaz Grid S.A., ceilalți doi copii sunt elevi. Soțul ei este profesor de Geografie-Istorie la Școala Gimnazială Băgaciu. Înclinația spre educație și cultură i-au fost insuflate de părinții intelectuali, aspecte care i-au influențat cariera profesională , alegând să devină formator de suflete tinere, contribuind, astfel, la binele societății, în care a reușit să se integreze grație optimismului și stării de energie, pe care le manifestă permanent în relație cu sine însăși, dar și cu cei care o cunosc.

Primii ei pași pe calea cunoașterii i-a făcut în clasele primare și gimnaziale, la Școala Generală Șona, județul Alba, în perioada 1979-1987. Și-a continuat studiile liceale la Liceul Industrial Nr.2 Târnăveni, între anii 1987-1991. A urmat Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori Blaj, în perioada 1993-1997, susținând examenul de absolvire la Universitatea „Babes Bolyai" din Cluj Napoca, în cadrul aceleași universități, extensia Târgu Mureș, obținând și Diploma de licență în specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar în anul 2009. A absolvit masteratul cu specializarea „Management educațional", la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, în anul 2013. În perioada 2016-2018 a studiat „Informatică aplicată și programare", curs postuniversitar, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, urmat, între 2018-2020, de programul de reconversie profesională „Psihologie", în cadrul Universității din Pitești.

Preocupată permanent de perfecționarea personală și calitatea actului educațional a îmbinat armonios etapele vieții personale cu cea profesională și nu a încetat să se autodepășească, aspecte relevate prin paleta amplă de studii absolvite.

A făcut primii pași în cariera didactică la Școala Generală Băgaciu, în anul 1992, unde a activat până în anul 1997, continuând, până în anul 1999, la Școala Generală Botorca, apoi la Școala Generală Nr. 1 Târnăveni, până în anul 2002, și la Școala Generală Deaj, până în 2010, an în care s-a întors acolo unde a început, la Școala Gimmazială Băgaciu, unde lucrează și în prezent. Aici a găsit un colectiv unit, a progresat treptat, devenind responsabil cu formarea continuă, lider de sindicat, responsabil de comisie metodică, director adjunct și director. Încununarea eforturilor profesionale s-a realizat odată cu obținerea gradul didactic I, în anul 2012, cu lucrarea științifică „Valorificarea stilurilor de învățare prin intermediul ariei curriculare Om și societate la clasa a IV-a", coordonată de domnul Conferențiar universitar dr. Horațiu Catalano. Cursurile de formare, experiența profesională, competențele dobândite de-a lungul anilor au fost factori care au dus la includerea ei, începând cu 1 aprilie 2013, ca membru în Corpul național de experți în management educațional. Ca forme de recunoaștere a competenței sale, a fost desemnată Profesorul anului, în anii școlari 2016-2017, respectiv 2015-2016, de către „Fundația pentru științe și arte Paralela 45", Pitești.

Din perspectiva activităților școlare și extrașcolare a manifestat interes permanent, aplicând la diferitele oportunități de dezvoltare și competiționale pentru elevi. Astfel, i-a implicat pe elevi în numeroase manifestări zonale, județene și naționale, participând cu aceștia la concursuri specifice învățământului primar, între care amintim: Comper, Eurojunior, Olimpiadele cunoașterii, Cangurașul matematician, Cu Europa…la joacă- Micul Creștin, Media Kinder, Orizontul apropiat sau apropierea orizontului, Spring, Pașaport pentru cultură, la care a obținut numeroase premii, inclusiv locul 1.

Conștientă de importanța dezvoltării tinerilor în diferite contexte, pe multiple planuri, a implicat elevii și în programe extrașcolare de tip SNAC, „Patrula de Reciclare", „Baterel", „JA România",„Baterel și lumea NON-E", „Campania globală pentru educație", „eTwinning", „4/4 pentru prieteni", „19 zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și tineri", Unicef în România- Drepturile copilului, „Eco Atitudine" și multe altele. În cadrul școlii, s-a preocupat și de coordonarea colectivului redacțional, format din elevi și dascăli, al revistei școlii „De la lume adunate și-napoi la lume date!", având cod ISSN 2065-7315, aflată la al treizecilea număr.

A fost numită director adjunct în ianuarie 2017, la Școala Gimnazială Băgaciu și, din septembrie 2018, deține funcția de director la aceeași școală. În calitate de manager, a manifestat competențe de bun organizator și coleg, prin comunicare transparentă, naturală, directă, sinceră, empatică și pragmatică în relație cu dascălii din unitate, părinții și elevii, dar și cu alte școli din județ, în cadrul diferitelor parteneriate și cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș. S-a preocupat permanent de securitatea tuturor elevilor, având în vedere că în localitate se află în construcție o clădire nouă de școală. A coordonat cu succes activitățile proiectului „Motivație, stabilitate și competență - perspectiva calității formării resursei umane din școli defavorizate [MSC-EDU]" (Numărul de identificare al contractului: POCU/73/6/6/106918). A implicat școala în activitățile proiectului „Mai multe șanse pentru educație" POCU/665/6/23/134358. În prezent, coordonează activitățile remediale din cadrul Programului Național Pilot de tip „Școală după școală".

Preocupările sale continue de studiu și cercetare le-a transpus în diferite lucrări realizate de-a lungul timpului, care surprind multiplele dimensiuni educaționale, concretizate în publicarea unor articole de specialitate în numeroase reviste și publicații, destinate activității specifice muncii de învățător. Amintim doar câteva dintre ele:„Unirea- pacea care ne-a venit în suflete" în volumul „Biserica și Marea Unire", ISBN 978-973-0-28086-9, Bacău, 2018; „Promovarea educației estetice prin activitățile extrașcolare", ISSN 2501-1502, Dumbrava, 2018; „Rolul educației ecologice în ciclul primar", ISSN 2559-0367, Novaci, 2017; „Primăvara în satul meu", ISBN 978-606-614-174-1, Timișoara, 2017; „Formarea comportamentului moral al școlarului mic", ISSN 2392-8689, 2016; „Tradiții și obiceiuri pascale în satul Băgaciu", ISSN 2286-2994, 2016; „Metoda pălăriilor gânditoare în formarea comportamentului moral civic al școlarului mic", Iași, ISSN 1844-4970, 2016; „Colaborare grădiniță-școală! Relația educatoare-învățătoare- profesor", ISBN 978-606-650-241-2, 2015; „Stilul de învățare" în cartea - „Instrucție și educație în școala contemporană"- Casa Cărții de Știință- 2010; diferite articole în revista școlară „De la lume adunate și-napoi la lume date" ISSN 2065-7315.

În domeniul artistic, menționăm că a coordonat Grupul coral „Bravissima", care a participat la Concursul de colinde și obiceiuri de Crăciun „Hristos se naște, Măriți-L" în decembrie 2019 și decembrie 2018. A fost implicată activ, ca și instructor de educație extrașcolară, la Centrul „Școală după școală", din cadrul Primăriei comunei Băgaciu.

Activitatea profesională expusă surprinde, în ansamblu, un dascăl dedicat, plin de entuziasm, energic, care a continuat să creadă în sine, în colegi, în elevi și părinți, a căutat permanent oportunități pe care le-a valorificat eficient și, cu siguranță, va urma să deruleze activități relevante în aceeași notă de optimism specific.

Consideră că viitorul poate deveni frumos pentru oricine, dacă începe să îl construiască treptat, cu răbdare, conștient, echilibrat și cu încredere, prin adaptare la tot ce apare nou.

 

Lasă un comentariu