MIHAI EMINESCU: ÎNVIEREA

Distribuie pe:

Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii,

Al morții rece spirit se strecură-n tăcere;

Un singur glas îngână cuvintele de miere,

Închise în tratajul străvechii evanghelii.

C-un muc în mâni, moșneagul cu barba ca zăpada

Din cărți cu file unse norodul îl învață,

Că moartea e în luptă cu vecinica viață,

Că de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-și prada.

O muzică adâncă și plină de blândețe

Pătrunde tânguioasă puternicile bolți:

“Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colț,

Înveninând pre însuși izvorul de viețe,

Nimica înainte-ți e omul ca un fulg,

Ș-acest nimic îți cere o rază mângâioasă,

În pâlcuri sunătoare de plânsete duioase

A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg”.

Apoi din nou tăcere, cutremur și sfială

Și negrul întuneric se sperie de șoapte.

Douăsprezece pasuri răsună-n miez de noapte.

Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală.

 

Un clocot lung de glasuri vui de bucurie.

Colo-n altar se uită și preoți și popor,

Cum din mormânt răsare Hristos învingător,

Iar inimile toate s-unesc în armonie:

“Cântări și laude-nălțăm

Noi, Ție unuia,

Primindu-l cu psalme și ramuri,

Plecați-vă, neamuri,

Cântând Aleluia!

Hristos au înviat din morți,

Cu cetele sfinte,

Cu moartea pre moarte călcând-o,

Lumina ducând-o

Celor din morminte!”

 

VALERIU GAFENCU: IMN AL ÎNVIERII

Vă cheamă Domnul slavei la lumină,

Vă cheamă mucenicii-n veșnicii,

Fortificați biserica creștină

Cu pietre vii zidite-n temelii.

Să crească-n inimile voastre

Un om născut din nou armonios,

Pe sufletele voastre să se-mplânte

Pecetea Domnului Iisus Hristos.

Un clopot tainic miezul nopții bate

Și Iisus coboară pe pământ;

Din piepturile noastre-nsângerate

Răsuna Imnul Invierii sfânt.

Veniți, creștini, luați lumină

Cu sufletul smerit, purificat;

Veniți, flămânzi, gustați din cină,

E nunta Fiului de Împărat.

 

VASILE VOICULESCU: PE CRUCE

Iisus murea pe cruce. Sub arșița grozavă

Pălea curata-i frunte ce-o sângerase spinii

Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinii

Părea că varsă lavă.

Și chiar în clipa morții huliră cărturarii

Cu fierea oțelită îl adăpau străjerii.

Râdea cu hohot gloata cu spasmele durerii

Și-l ocărau tâlharii.

Zdrobită, la picioare-i zăcea plângând Maria

Și-adânc zbucnea blestemul din inima-i de mamă

Alături Magdalena, în lunga ei maramă,

Țipa văzând urgia.

Departe ucenicii priveau fără putere.

N-aveau decât să fugă în lumea cea pribeagă

Cu el se năruise nădejdea lor întreagă

Și fără mângâiere.

Târziu, porni mulțimea în pâlcuri spre cetate

Pe drumurile-nguste cu lespezi pardosite

Trecură fariseii cu fețele smerite

Și bărbile-argintate.

Măslini fără de frunze dormeau mocnind pe coaste

În vale, ca-ntr-o pâclă, dormea Ierusalimul,

Pe cruce somnul morții dormea de-acum sublimul

Iisus, vegheat de oaste.

 

TUDOR ARGHEZI: DE PAȘTI

La toate lucarnele și balcoanele

Au scos din cer îngerii icoanele

Și-au aprins pe scări

Candele și lumânări.

Orașele de sus, în sărbătoare,

Au întins velnițe și covoare,

Și ard în potire

Mireasmă subțire.

Și din toate ferestrele odată,

Mii și sute de mii,

Heruvimii fac cu mâna bucălată

La somnoroșii copii.

 

 

 

Lasă un comentariu