FILE DE ISTORIE LOCALĂ (XII) UN DOCUMENT ISTORIC, PUBLICAT ÎN PREMIERĂ NAȚIONALĂ: PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ A MOȘIEI NANDRA

Documentul, care constituie prima atestare documentară a moșiei Nandra, din 1311, se păstrează la Arhivele Naționale Maghiare din Budapesta (Magyar Nemzeti Levéltár) și conține șase file originale, redactate în latina medievală.

Pentru traducerea lor, am apelat la doamna prof. univ. dr. emerit Ana-Cristina Halichias (Universitatea din București, Facultatea de Limbi Străine, Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Filologie Clasică și Neogreacă), care ni le-a tradus impecabil, gest pentru care îi exprim sincere mulțumiri, și din acest colț de pagină.

Satul Nandra devine astfel una dintre puținele localități din Transilvania (dacă nu singura!), care are publicat actul primei atestări documentare, îmbogățind istoriografia României cu un document important.

,,Noi, capitulul bisericii din Alba Transilvaniei, dăm de știre prin cuprinsul scrisorii de față, făcând cunoscut tuturor celor cărora se cuvine că noi, la milostivele ordine date către noi de Înaltul Guberniu Regesc din Slăvitul Mare Principat al Transilvaniei, la 29 noiembrie 1785, sub numărul 9161, cu privire la transcrierea și înnoirea unui act din arhiva noastră capitulară, șters din pricina vechimii, adresate nouă în conformitate cu binevoitorul rescript regesc din 4 august al aceluiași an și primite cu cinstea și cu reverența cuvenite și inserate integral în primul Liber Regius, voind să le îndeplinim și, de asemenea, să ne supunem lor întru toate, așa cum suntem datori, după o cercetare serioasă și atentă a actelor capitulare, în cele din urmă am regăsit în arhiva noastră capitulară o scrisoare de întâmpinare pentru Nicolae, comite de Syg, și pentru magistrul Nicolae, fiul său, împotriva lui Nicolae, fiul lui Mokou, și a oricăror altora cu privire la interzicerea vânzării și cumpărării moșiei Nandorlaka [Nandra]. Cuprinsul și conținutul verbal al acestei scrisori, care este ștearsă din cauza vechimii și aproape de necitit, urmează, astfel, în măsura în care pot fi citite:

Noi, capitulul bisericii transilvănene a Fericitului Arhanghel Mihail, dăm spre amintire că Emeric, slujitorul comitelui Nicolae, fiul lui Andreas de Syg, pentru același comite Nicolae, stăpânul său, fiind rânduit în persoană în fața noastră, în locul și în numele zisului comite Nicolae, stăpânul său, și al magistrului Nicolae, fiul aceluiași, ne-a spus, făcând întâmpinare, că Nicolae, fiul lui Mokou de Chuch [Ciuci, în prezent Stâna de Mureș, n. I.R.], a scos spre vânzare și se străduiește să vândă, fără voia si încuviințarea acelora, o moșie a sa, numită Nandorlaka, învecinată și alăturată moșiei lor, numită Hory [Heria], spre paguba și prejudiciul acelorași.

De aceea, același Emeric, făcând întâmpinare în locul și în numele zisului comite Nicolae și al fiului său mai sus-scris, l-a oprit în fața noastră pe însuși Nicolae, fiul lui Mokou, de la vânzarea amintitei moșii Nandorlaka, și pe oricare alții care vor să cumpere moșia mai sus-zisă. Astfel încât nicio mână străină, în afară de însuși comitele Nicolae și fiul său, să nu se poată atinge de aceasta, deoarece, în temeiul vecinătății și alăturării lor, au mai mult dreptul de a cumpăra pomenita moșie Nandorlaka. Dat în ziua de marți, după duminica Floriilor, în anul 1311.

Scrisoarea era întărită și validată cu sigiliul capitular imprimat, dată sub formă deschisă și emisă pe pergament. Prin urmare, am hotărât că trebuie să punem din nou și să așezăm întocmai și în chip chibzuit în arhiva noastră, împreună cu originalul, o copie sau transumpt al drepturilor celor în al căror interes va fi, întărită cu sigiliul nostru capitular autentic, spre o viitoare chezășie trebuincioasă, făcând ca, la preamilostivele ordine cezaro-regești și guberniale sus-zise, să fie înscrise și consemnate în prezentul act, cuvânt cu cuvânt, fără a le micșora sau spori și fără nicio schimbare, cuprinsul și conținutul acestei scrisori șterse din pricina vechimii. Dat marți, după Duminica Invocavit, în anul Domnului 1786.

Confruntată cu originalul [Acest document din sec. XVIII (1786) este un transumpt (duplicat al unei diplome, al unui act) al documentului original, din 1311, n. I.R.].

Mihail Benkö cu propria mână. Lector al capitlului.

Francisc Zotyory cu propria mână. Al doilea arhivar

Citită și păstrată de aceiași capitulari.

Act de întâmpinare și interzicere pentru comitele Nicolae, fiul lui Andreas de Syg, și pentru magistrul Nicolae, fiul său, împotriva lui Nicolae, fiul lui Mokou, și a oricăror altora, cu privire la vânzarea și cumpărarea moșiei Nandorlaka.

Comitatul Alba.”

În imagine: Ultima pagină (din cele șase) ale actului privind prima atestare documentară a moșiei Nandra - Landor - Nandorlaka (pentru că satul încă nu exista). După scrisul în latina medievală, se poate vedea mențiunea Nandorlaka, iar mai jos anul 1311. Înscrisul Com. Albensis însemna Comitatul Alba (Inferioară), din care făcea parte, la acea dată, moșia Nandra

(Episodul următor: Jertfele năndrenilor în Al Doilea Război Mondial)   

Lasă un comentariu