AJUTOARE NAȚIONALE TRANZITORII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC, SPECIA BOVINE

Guvernul a adoptat, recent, Hotărârea pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020.

Actul normativ aprobă plafoanele aferente plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020, în limita sumei de 1.758,265 mii euro, respectiv 8.567,147 mii lei în echivalent, care se distribuie astfel: 445,128 mii euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte; 1.313,137 mii euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne.

Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor menționate anterior la cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct eligibile și la efectivele de bovine eligibile.

Resursele financiare se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2021.

Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, se realizează în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Lasă un comentariu