CEALALTĂ ROMÂNIE

Distribuie pe:

La 7 mai 1775, Bucovina este ruptă de Austria din trupul Moldovei, în urma cedării sale de către Imperiul Otoman.

Bucovina suprapusă pe granițele actuale ale României și Ucrainei

Bucovina istorică era, la data anexării ei de către Habsburgi (Imperiul Austriac), o parte constitutivă a Principatului Moldovei. Toponimul slav “Bucovina” = “Țara Fagilor”, preluat ulterior de către austrieci cu aceeași semnificație (“Buchenland”), este atestat documentar pentru prima dată într-un document emis de cancelaria domnească a Moldovei din timpul lui Roman I (la 30 martie 1392). Prin urmare, istoria Bucovinei din perioada 1359-1774 este parte integrantă din istoria principatului moldav, de la întemeierea țării și până la anexarea provinciei de către Imperiul Habsburgic.

Cernăuți: scaunul guvernului provincial al Bucovinei, circa 1900

Războiul ruso-turc din 1768-1774, în cursul căruia Imperiul Rus a ocupat și Țările Române, înlăturân-

du-i pe domnitorii fanarioți, a impus Imperiul Otoman să ceară pace. În urma păcii de la Kuciuk-Kainargi (10/21 iulie 1774), Rusia a câștigat dreptul de a interveni pentru protejarea Țărilor Române.

Folosindu-se de moment, Imperiul Austriac, prin presiuni asupra turcilor și ca preț al intervenției sale diplomatice, a obținut de la Poartă anexarea părții de nord a Moldovei, Bucovina. Această anexare chipurile era necesară Austriei pentru a-i ușura trecerea către sudul Poloniei, pe care-l căpătase la o primă dezmembrare a Poloniei în 1771.

Cernăuți - piața centrală și clădirea primăriei

Domnul Moldovei era atunci Grigore al III-lea Ghica, care a protestat la Poartă împotriva acestei ciuntiri a țării sale, contrară înțelegerii tradiționale între puterea suzerană și țara “protejată”, dar a fost în zadar. Marele vizir otoman a trimis un capugiu care l-a sugrumat pe Grigore Voda în palatul său, în 1777. Deși trupele austriece au ocupat Bucovina încă din toamna anului 1774, din punct de vedere juridic ea va deveni oficial provincie austriacă la 7 mai 1775, prin convenția încheiată între Imperiul Habsburgic și Sublima Poartă - sub a cărei suzeranitate se afla Moldova. Delimitarea granițelor s-a perfectat prin Convenția din 12 mai 1776. Timp de 12 ani (între 1774-1786), Bucovina s-a aflat sub administrație militară austriacă, fiind condusă de guvernatorii militari Gabriel Fleiherr von Splény (1774-1778) și Karl Freiherr von Enzenberg (1778-1786).

Lasă un comentariu