PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2021-2027, REGIUNEA CENTRU VA BENEFICIA DE APROAPE 1,2 MILIARDE DE EURO PENTRU DEZVOLTARE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a finalizat a doua versiune a Programului Operațional Regional 2021-2027 al Regiunii de Dezvoltare CENTRU, prin care solicită Comisiei Europene peste 1,18 miliarde euro pentru dezvoltarea Regiunii Centru, în perioada 2021-2027. În această nouă formă a documentului, care va fi analizată la nivel regional și național și apoi va fi negociată cu Comisia Europeană, au apărut două noi priorități de investiții față de versiunea anterioară și au fost definite mai clar domeniile de investiții.

Noul Program Operațional Regional al Regiunii Centru va finanța proiectele de dezvoltare și modernizare din mediul urban, depuse de autoritățile publice locale din orașe și municipii, precum și de mediul privat sau unitățile prestatoare de servicii pentru populație. Pentru mediul rural se vor finanța proiecte pentru dezvoltarea turismului balnear și balneoclimatic, dar și investițiile pentru acces egal la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație.

Lasă un comentariu