ACTIVITATEA JUDECĂTOREASCĂ, ADAPTATĂ CONDIȚIILOR DE PANDEMIE

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 457, din 29 aprilie 2021, a fost publicată Legea nr.114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiției, în contextul pandemiei de Covid-19.

Termene de la o zi la alta

Potrivit noii legi, în cazul în care, din motive generate de pandemia de Covid-19, activitatea de judecată la nivelul unei judecătorii sau al unui tribunal este grav afectată, colegiul de conducere al instanței respective sau președintele Curții de Apel va putea propune restrângerea activității de judecată a uneia sau mai multor secții ale respectivei instanțe sau restrângerea activității de judecată a întregii instanțe.

În cauzele civile, când este posibil, cu acordul părților, instanțele judecătorești pot hotărî ca ședințele de judecată să se desfășoare prin mijloace de telecomunicație audiovizuală, care permit verificarea identității părților și garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea și calitatea transmisiunii, dispunând măsurile necesare în acest scop.

Pentru judecarea proceselor, instanțele judecătorești pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi, iar, când este posibil, instanțele vor proceda la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

În plus, instanța va putea, în tot cursul procesului, să solicite părților datele necesare pentru comunicarea actelor de procedură în aceleași condiții.

Amânarea judecării, la cerere

Amânarea judecării cauzelor va putea fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare, în carantină sau este spitalizată, în contextul pandemiei. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise.

Când este posibil, ședințele de judecată publice se transmit în direct, prin mijloace audio-video, care garantează securitatea, integritatea și calitatea transmisiunii, pe portalul instanțelor de judecată.

De asemenea, în cursul executării silite, când este posibil, executorii judecătorești vor proceda la comunicarea actelor de procedură în format electronic.

Videoconferință, la locul de detenție

În cauzele penale, acordul de comunicare a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic, indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte.

Dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfășurări a procesului ori drepturilor și intereselor părților, persoanele private de libertate, altele decât cele aflate în arest la domiciliu, vor fi audiate prin videoconferință la locul de deținere, fără a fi necesar acordul acestora.

Totodată, utilizarea la nivelul autorității judecătorești a semnăturii electronice și a documentelor electronice se va face doar în condițiile legii.

Legea nr. 114/2021 a intrat în vigoare la data 2 mai 2021. (L.P.)

Lasă un comentariu