OBIECTUL INTERPELĂRII: TIMPUL TRECE, TURISMUL ROMÂNESC RĂMÂNE INDIFERENT GUVERNANȚILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR

INTERPELARE

Adresată: Domnului Florin-Vasile CÎȚU, prim-ministru al României

Domnului Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Domnului Cristian GHINEA, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

De către: Deputat Dumitrița GLIGA

Circumscripția electorală nr. 28, Mureș

Data: 10.05.2021

Obiectul interpelării: Timpul trece, turismul românesc rămâne indiferent guvernanților

Domnule Prim-ministru,

Domnilor miniștri,

După cum este cunoscut, urmare a eșecului negocierilor cu Comisia Europeană din aprilie a.c., guvernul urmează să înainteze, în perioada imediat următoare, un nou set de propuneri revizuite și actualizate privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În acest context, doresc să accentuez relevanța cu totul excepțională a sectorului turistic pentru atingerea standardelor impuse pentru PNRR. Documentele pregătite de autoritățile naționale vor fi evaluate de Comisia Europeană, care va analiza proiectele depuse prin prisma unor criterii bine stabilite, precum tranziția “verde”, domeniu care trebuie să includă un minimum de 37% investiții pentru reforme cu impact climatic.

Nu mai este o noutate pentru nimeni importanța sectorului turistic pentru atingerea exigențelor fixate de Comisia Europeană în sfera economiei verzi, conform Facilității de Redresare și Reziliență, precum și a priorităților de ansamblu ale dezvoltării economiei naționale, în conformitate cu recomandările venite de la Bruxelles, care încurajează statele membre în direcția “prezentării PNRR și a programelor naționale de reformă într-un singur document integrat”.

Cu toate acestea, impresia actuală a tuturor celor care au urmărit planul Guvernului este că dezvoltarea turismului românesc se axează pe promovarea “turismului pe bicicletă” și a “magistralelor EuroVelo”. Nu se propune nimic concret pentru turismul durabil, sau pentru perspectivele dezvoltării agro-turismului și ale turismului ecumenic. De asemenea, sunt foarte puține referiri legate de investițiile de mediu și digitale privind modernizarea și promovarea Rezervației Naturale a Deltei Dunării.

Valoarea totală a investițiilor propuse pentru susținerea acestui sector al economiei naționale este absolut derizorie și nerealistă, minimalizând impactul lui economic absolut uriaș, de la locuri de muncă și infrastructură de mediu și digitală, la calitatea vieții și la dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor țării.

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb, domnule Prim-ministru și domnilor miniștri:

- Care este strategia pregătită de guvern pentru relansarea turismului din țara noastră, din perspectiva atenuării și contracarării consecințelor crizei sanitare, precum și a satisfacerii cerințelor impuse PNRR, în conformitate cu regulamentul Facilității de Redresare și Reziliență?

- Aveți în vedere, în acest context, promovarea unor măsuri specifice, inclusiv a unor facilități de natură financiară și fiscală, complementare prevederilor PNRR, care să fie incluse în Programul național de reformă, respectiv în Programul de convergență al României, conform recomandărilor instituțiilor europene și care să vizeze susținerea mai viguroasă a industriei turistice din țara noastră, sector esențial al “economiei verzi”, conform Pactului Verde European, la care România este parte?

Solicit răspuns scris.

Lasă un comentariu