CE SE POATE ÎNTÂMPLA CÂND UNII DINTRE ALEȘII LOCALI CONFUNDĂ INTERESELE COMUNITĂȚII CU INTERESELE DEZVOLTATORILOR IMOBILIARI

Distribuie pe:

Un exemplu ar fi apariția blocurilor între case. Asta s-ar fi întâmplat dacă mai mulți dintre aleșii locali ar fi fost de aceeași părere cu dl. consilier local Sergiu Papuc.

Dar să clarificăm puțin despre ce este vorba. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș, care a avut loc joi, 22 aprilie 2021, ora 14.00, la punctul 23 a fost înscris “Proiectul de hotărâre privind documentația de urbanism «Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă funcțională pentru construire imobil de locuințe colective - modificare, parțială P.U.D.» aprobat prin H.C.L. nr. 103/04.09.2008”.

Aprobarea acestei documentații de urbanism ar fi însemnat ca, într-o zonă în care, până în prezent au fost construite numai case cu parter și mansardă, să fie construite trei blocuri cu 30 de apartamente.

Acest lucru ar fi părut normal și legal unor aleși, care văd lucrurile prin ochii celor ce vor să realizeze profit cu orice preț și se fac că nu cunosc acele reglementari care i-ar împiedica să facă asemenea greșeli.

Înțelegem că proiectul respectă prevederile planurilor urbanistice (general și zonal), dar acest lucru nu înseamnă neapărat că se respectă legea în ansamblu.

Art. 13 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul stabilește la litera (a) ca un principal obiectiv al activității de urbanism

“a) îmbunătățirea condițiilor de viață prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii”.

În cazul de față, proiectul prevede construirea celor 30 de apartamente, la care accesul rutier se face pe o alee semicarosabilă, îngustă de numai 5.6 metri, prevăzută cu o buclă de întoarcere la capăt. De asemenea, utilitățile (apă, canalizare, energie electrică) au fost proiectate și realizate pentru cele 10 case care pot fi construite conform Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin H.C.L. nr. 103/04.09.2008, care se dorește a fi modificat.

Pentru susținerea proiectului, dl. consilier local Sergiu Papuc, fie pentru că nu cunoaște situația, fie din alte considerente, a dezvoltat anumite raționamente total eronate, pe baza cărora afirmă, cu tărie, că este legal să se realizeze acest proiect. În opinia dânsului fie că se construiesc blocuri cu 30 de apartamente, fie că se construiesc 30 de case, tot atâtea mașini ar circula însă, uită că, în conformitate cu Planul Urbanistic de Detaliu actual, în respectiva zonă mai pot fi construite doar trei case și nu 30.

La fel de grav ni se pare și faptul că acest proiect a primit și un aviz de oportunitate din partea “specialiștilor”, care se pare au ajuns la concluzia că proiectul este unul benefic pentru locuitori.

Cum e posibil sa fii de acord cu construcția unor blocuri între case, fără respectarea specificului arhitectural al zonei?! Răspunsul este simplu: ei urmăresc EXCLUSIV satisfacerea intereselor materiale ale dezvoltatorilor imobiliari, în detrimentul cetățenilor, al căror confort și intimitate vor fi ireversibil afectate!

Dar, ca să încheiem într-o notă optimistă, ne bucură faptul că municipiul Târgu-Mureș are și consilieri locali cerebrali și corecți, care văd interesul general al comunității și datorită cărora acest proiect a fost pentru moment amânat.

Să sperăm că anticiparea dlui Sergiu Papuc, potrivit căreia proiectul va fi votat oricum nu se va realiza, astfel încât să nu fim nevoiți să ne recăpătăm drepturile prin justiție.

Lasă un comentariu