PIERDERI

Subsemnatul Suceava Octavian Florin, declar ca pe data de 10.04.2021 în Olanda lângă orașul Eindhoven, am pierdut atestatul profesional ADR cu seria 147604. Doresc sa declar acest atestat nul.

Lasă un comentariu