POMENIREA PĂRINTELUI IOAN IOVAN DE LA RECEA LA 13 ANI DE LA TRECEREA SA LA CELE VEȘNICE

Distribuie pe:

Duminică, 16 mai, a treia după Paști sau “Duminica Mironosițelor”, după oficierea Sfintei Liturghii, la Sf. Mănăstire “Nașterea Maicii Domnului”, de la Recea, s-a săvârșit slujba parastasului pentru Părintele Arhimandrit Ioan Iovan, la 13 ani de la trecerea sa la Domnul (17 mai 2008).

Într-o atmosferă de har și de credință fierbinte, au participat la acest eveniment părintele duhovnic ieromonahul Nectarie, ierom. Grigorie, pr. Ionuț Chiorean și pr Călin Budai, care au oficiat Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a Părintelui Ioan Iovan, de asemenea Maica Stareță Stavrofora Cristina și soborul de maici și surori - ctitori de frunte ai mănăstirii - și mulțimea de credincioși veniți să se împărtășească cu Sfintele Taine și să aducă rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru darul ce ni l-a făcut ctitoria de la Recea și mijlocirea rugăciunilor Părintelui Ioan, care ne-a pus la inimă prin cuvântul și exemplul său, dragostea de a ne împărtăși cu Hristos Euharistic, în cadrul Sfintei Liturghii, de a duce mai departe și a lăsa moștenire de preț, celor ce vin după noi, credința ortodoxă strămoșească, cinstea și omenia.

În cuvintele lor: ierom. Nectarie, în predica din cadrul Liturghiei, a subliniat legătura dintre lucrarea femeii creștine, cu și după modelul Sfintelor Femei Mironosițe; iar la mormântul Părintelui, pr. Ionuț Chiorean a evocat darul de suflet ce l-a primit de la Arhim. Ioan: un sf. potiriar de la Maica Stareță, o linguriță pentru Sfânta Cuminecătură; pr. Călin Budai a subliniat crucea și curajul Părintelui de a mărturisi, cu râvnă apostolică, credința creștină, atât în detenție, cât și în libertate, cu ajutorul harului divin al preoților sprijinit de Maica Domnului. La sfârșit, Maica Stareță Cristina a mulțumit tuturor participanților, îndemnându-i să-și fortifice credința și iubirea de neam, după modelul Părintelui Ioan.

Bunul Dumnezeu să odihnească sufletul robului Său Arhim. Ioan, Părintele nostru în lumina cea neînserată a Slavei și Învierii Sale.

Lasă un comentariu