ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR, PROMOȚIA 2021

Distribuie pe:

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează absolvenții de învățământ din promoția 2021 că sunt așteptați să se înregistreze în evidențele instituției, pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziție de agențiile pentru ocuparea forței de muncă în scopul integrării acestora pe piața forței de muncă.

Acte necesare

Absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agențiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt actul de identitate; diploma de absolvire sau adeverința din care să rezulte data absolvirii; Curriculum Vitae; declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate și acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

Indemnizația de șomaj, condiționată de căutarea unui loc de muncă

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj în cazul în care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

Cu sau fără bacalaureat

În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ. Pentru alte informații privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții de învățământ, poate fi accesat site-ul www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj si venituri de completare. (L.P.)

Lasă un comentariu