ÎN ATENȚIA UTILIZATORILOR DE MOTOCICLETE ENDURO ȘI ATV-URI ÎN FONDUL FORESTIER ȘI PE TRASEE TURISTICE

Distribuie pe:

Necunoașterea legii nu justifică sub nicio formă încălcarea acesteia. Având în vedere faptul că utilizarea vehiculelor precum motociclete enduro sau ATV-uri se practică inclusiv pe trasee montane și/sau pe fondul forestier, considerăm că se impun următoarele precizări:

1.) Legea nr. 46 din 2008 (Codul Silvic), la art. 54, alin. 1, prevede accesul public pedestru în pădure ca fiind permis pe răspunderea celui care intră, numai în zone amenajate, pe trasee și poteci marcate în acest sens, pe drumuri forestiere și în păduri cu funcții de protecție predominant sociale (zone forestiere semideschise publicului, pe considerente geografice, geologice, botanice etc.). Aceeași lege prevede, la alin. 1, indice 1 al art. 54, faptul că accesul public cu bicicleta este permis pe drumurile forestiere și poteci/trasee marcate și amenajate, pe răspunderea celui care intră, dar cu respectarea condițiilor stabilite de administratorul fondului forestier/proprietar, după caz.

2.) Legea nr. 46 din 2008 (Codul Silvic), la art. 54, alin. 2, prevede interzicerea accesului public cu autovehicule/motociclete/ATV-uri/mopede în fondul forestier național, cu excepția activităților sportive, de recreere și turism, organizate numai cu acordul șefului ocolului silvic în cazul fondului forestier din proprietatea statului sau cu acordul proprietarului, dar cu avizul șefului ocolului silvic care asigură serviciile silvice proprietății forestiere private.

3.) Legea nr. 46 din 2008 (Codul Silvic), la art. 54, alin. 3, prevede că, în cazul reprezentanților

ONG-urilor care pătrund în fondul forestier național, indiferent sub ce pretext și care folosesc pentru deplasare autovehicule/motociclete/ATV-uri/mopede, accesul este permis doar în urma semnării unui protocol cu administratorul fondului forestier din proprietatea statului sau a unui protocol semnat cu proprietarului, dar cu avizul administratorului care asigură serviciile silvice proprietății forestiere private.

4.) Legea nr. 46 din 2008 (Codul Silvic), la art. 54, alin. 4 și 5 prevăd că orice amenajare făcută în fondul forestier național pentru poteci, trasee de plimbare, alergare și biciclete se face cu acordul administratorului sau proprietarului, după caz, folosindu-se doar pământ, pietriș și lemn, dar aceste amenajări nu vor face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier național (nu necesită autorizație de construcție, amenajarea fiind permisă numai în situațiile în care nu sunt implicate tăieri de arbori/defrișări).

Încălcările legale enumerate anterior reprezintă contravenții și, conform Legii nr. 171 din 2010, sunt constatate în ordinea descrisă de lege, de către:

* Personalul silvic - din cadrul Gărzii forestiere, din cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului și din cadrul structurilor de rang superior ale Romsilva și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

* Ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.

Pentru fondul cinegetic - LEGEA nr. 407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic INTERZICE, prin art. 23, litera 1, circulația în scop de agrement, cu mijloace auto în afara căilor de circulație publică în fondurile cinegetice, fără acordul gestionarului.

Contravenția descrisă mai sus se sancționează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, iar constatarea și sancționarea sa este descrisă tot în Legea nr. 407 din 2006, ca fiind atributul:

- personalului salariat cu atribuții în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic național și al gestionarilor fondurilor cinegetice;

- personalului structurilor de administrare a ariilor naturale protejate;

- ofițerilor și agenților de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române pentru faptele constatate în zona specifică de competență, ofițerilor și agenților de poliție din cadrul Poliției Române, ofițerilor și subofițerilor din cadrul Jandarmeriei Române;

- altor persoane specializate în domeniul cinegetic împuternicite în acest scop de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare.

Lasă un comentariu