MONITORIZAREA ELECTRONICĂ ÎN PROCEDURI JUDICIARE ȘI EXECUȚIONAL PENALE

În Monitorul Oficial nr. 515, din 18 mai 2021, a fost publicată Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale.

Noua lege intră în vigoare la 21 mai 2021 și reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică (SIME), modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere și modul de acțiune în situația generării unor alerte.

CE REPREZINTĂ SIME

Conform definiției oferite de lege, SIME se constituie din sisteme informatice dedicate, aplicații, echipamente și rețele de comunicații și tehnologia informației și dispozitive electronice de supraveghere, destinate monitorizării electronice în cadrul procedurilor judiciare și execuțional penale.

Concret, sistemele informatice dedicate sunt sistemul informatic de creare a semnalărilor (SICS) și sistemul informatic de generare a alertelor (SIGA).

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) și Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) dezvoltă propriile SICS și soluțiile informatice pentru integrarea componentelor SIME, asigură infrastructura hardware și software aferentă SICS, infrastructura hardware și software de bază aferentă SIGA și dispozitivele electronice de supraveghere și operează SIME.

De asemenea, Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) îi revine să dezvolte soluții informatice și interfețe de acces a SIGA, să asigure comunicațiile și măsurile de securitate cibernetică pentru SIGA și componentelor SIME, la datele GIS din cadrul SNUAU, prin interfețe standardizate de comunicații, și să găzduiască și administreze, din punct de vedere tehnic, SIGA.

CATEGORII DE ALERTE

În cadrul SIME pot fi generate următoarele categorii de alerte: de părăsire a imobilului, generată ca urmare a constatării prezenței dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheată, în afara imobilului; de depășire a perimetrului, generată ca urmare a constatării prezenței dispozitivului electronic de supraveghere, purtat de persoana supravegheată, în afara itinerarului sau limitei teritoriale stabilite; de apropiere, generată ca urmare a constatării prezenței dispozitivului electronic de supraveghere, purtat de persoana supravegheată, în proximitatea dispozitivului electronic de supraveghere deținut de persoana protejată, sub distanța prestabilită; de defecțiune, generată ca urmare a pierderii semnalului dispozitivului electronic de supraveghere sau constatării oricăror alte defecțiuni în legătură cu funcționarea optimă a acestuia, și de testare, generată în cadrul procedurii de montare a dispozitivului electronic de supraveghere, pentru a verifica funcționarea optimă a acestuia.

CUM SE MONTEAZĂ DISPOZITIVUL

Montarea dispozitivului mobil se va face pe glezna persoanei supravegheate sau pe braț, în cazul în care montarea pe gleznă nu este posibilă. Persoanei protejate i se va pune la dispoziție un dispozitiv electronic de supraveghere, care va genera alerte puternice ori de câte ori persoana supravegheată va depăși distanța permisă.

Dispozitivul fix se montează în imobilul în care se execută măsura arestului la domiciliu sau de care persoana supravegheată nu are voie să se apropie.

De asemenea, organul de supraveghere și operatorul tehnic pot verifica inopinat, în orice moment al zilei, dispozitivele electronice de supraveghere alocate persoanei supravegheate.

ACCESUL LA DATE

Legea mai prevede că organele de urmărire penală vor avea acces la datele de localizare din SIME, ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, de concurență neloială, de evadare, de fals în înscrisuri, infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, a unei infracțiuni privind nerespectarea dispozițiilor privind introducerea în țară de deșeuri și reziduuri, a unei infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracțiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, și infracțiuni referitoare la operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemă-nătoare celor determinate de substanțele și produsele stupefiante sau psihotrope.

Totodată, accesul la date are loc și în cazul în care există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe; probele nu ar putea fi obținute în alt mod sau obținerea lor ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranța persoanelor sau a unor bunuri de valoare și când măsura este proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale, date fiind particularitățile cauzei, importanța informațiilor ori a probelor ce urmează a fi obținute sau gravitatea infracțiunii. (L.P.)

Lasă un comentariu