ZIUA MONDIALĂ PENTRU DIVERSITATE CULTURALĂ, PENTRU DIALOG ȘI DEZVOLTARE

Distribuie pe:

La data de 21 mai este marcată, în fiecare an, Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare. Această zi a fost stabilită la inițiativa Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), care joacă un rol important, pe plan mondial, în promovarea diversității culturale. Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare sărbătorește nu numai bogăția culturilor lumii, dar și rolul esențial al dialogului intercultural pentru realizarea păcii și dezvoltării durabile, se arată pe site-ul UNESCO, https://en.unesco.org.

Diversitatea îmbracă multe forme, dar limbajul este probabil una dintre primele pe care noi, ca ființe sociale, o întâlnim, arată directorul general al UNESCO, Audrey Azoulay, în mesajul său din 2019, cu ocazia Zilei mondiale pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare. Limbajul este ceea ce ne definește lumea interioară, la fel de mult cum definește modul în care comunicăm în lumea exterioară. Este ceea ce ne conectează la rădăcinile noastre, la cultura și istoria noastră, dar și la comunitățile și familiile noastre, se mai arată în mesajul directorului general al UNESCO.

În cadrul celei de-a 31-a sesiuni a conferinței generale a UNESCO, desfășurată la Paris, la 2 noiembrie 2001, a fost adoptată Declarația universală privind diversitatea culturală. Articolul 1 al acestei Declarații stipulează: “Ca sursă de schimburi, inovație și creativitate, diversitatea culturală este necesară umanității, așa cum biodiversitatea este pentru natură. În acest sens, patrimoniul comun al umanității trebuie să fie recunoscut și afirmat pentru generațiile prezente și viitoare'', conform www.mae.ro. La 20 decembrie 2002, Adunarea Generală a ONU a decis, prin Rezoluția 57/249, proclamarea zilei de 21 mai, drept Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare.

Schimbul echitabil și dialogul între civilizații, culturi și popoare, pe baza înțelegerii și respectului reciproc și a demnității egale a tuturor culturilor reprezintă condiția esențială pentru construirea coeziunii sociale, reconcilierea între popoare și pacea între națiuni. Această acțiune face parte din cadrul global al “Alianței Civilizațiilor'', lansată de Organizația Națiunilor Unite, se arată pe site-ul ONU, www.un.org.

Programul Dialogului interreligios al UNESCO, o componentă esențială a Dialogului Intercultural, are drept scop promovarea dialogului între diferitele religii, tradiții spirituale și umaniste, într-o lume în care conflictele sunt asociate din ce în ce mai mult cu apartenența religioasă. Totodată, plasarea culturii în centrul politicii de dezvoltare constituie o investiție esențială în viitorul omenirii și o pre-condiție pentru succesul proceselor de globalizare care iau în considerare principiile diversității culturale.

Dezvoltarea este inseparabilă de cultură. În această privință, provocarea majoră este de a convinge factorii de decizie politică, precum și actorii sociali de la nivel local, național și internațional, în vederea integrării principiilor diversității culturale și a valorilor pluralismului cultural în toate politicile publice, mecanisme și practici, în mod special prin parteneriate publice/private. Scopul este, pe de o parte, de a încorpora cultura în toate politicile de dezvoltare, fie ele legate de educație, știință, comunicare, sănătate, mediu sau turism cultural, iar, pe de altă parte, de a sprijini dezvoltarea sectorului cultural prin industriile creative. Contribuind în acest mod la reducerea sărăciei, cultura oferă beneficii importante în ceea ce privește coeziunea socială.

Trei sferturi dintre conflictele majore ale lumii au o dimensiune culturală. Reducerea decalajului între culturi este urgentă și necesară pentru pace, stabilitate și dezvoltare, se mai menționează pe site-ul ONU. Diversitatea culturală este o forță motrice a dezvoltării, nu numai în ceea ce privește creșterea economică, ci și ca mijloc ce poate conduce la o viață intelectuală, emoțională, morală și spirituală mai împlinită.

Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare oferă prilejul de a aprofunda înțelegerea valorilor diversității culturale și de a promova obiectivele Convenției UNESCO privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, adoptată la 20 octombrie 2005. Între aceste obiective se numără realizarea unui flux echilibrat de bunuri și servicii culturale și creșterea mobilității la nivel internațional a artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii, integrarea culturii în cadrul de dezvoltare durabilă, promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, potrivit www.un.org.

AGERPRES/ (Documentare - Ruxandra Bratu, Daniela Dumitrescu; editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Alexandru Cojocaru)

Lasă un comentariu