RECENSĂMÂNTUL AGRICOL - O NOUĂ PROVOCARE PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI JUDEȚEANĂ

Distribuie pe:

Guvernul României a demarat în luna mai Recensământul General Agricol (RGA), o acțiune de anvergură care va asigura informații complexe și date statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al exploatațiilor agricole din toată țara. Recensământul, care se va desfășura în perioada 10 mai - 31 iulie 2021, va colecta datele necesare fundamentării programelor și politicilor agricole și de dezvoltare rurală. Este un demers important deoarece rezultatele RGA vor contribui la fundamentarea Politicii Agricole Comune (PAC) a Uniunii Europene (UE) care să asigure țării noastre un sector agricol competitiv și durabil.

Sunt toate șansele că acest recensământ să fie unul istoric pentru România întrucât datele statistice vor fi culese prin metoda CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), utilizându-se tablete electronice conectate prin GPS (Global Positioning System). Aplicația de culegere, înregistrare și procesare a datelor (Survey Solutions) a fost dezvoltată de specialiști ai Institutului Național de Statistică (INS) în colaborare cu experți ai Băncii Mondiale. Prin această metodă se reduce semnificativ perioada de procesare, analiză, validare și diseminare a datelor statistice comparativ cu rundele recensămintelor anterioare. În luna octombrie 2020 s-a efectuat un recensământ agricol de probă pentru calibrarea instrumentului de lucru (chestionarul) și pentru testarea fluxului de date (culegere, procesare, analiză, validare).

Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici exploatații agricole, România deține circa 33% din numărul total de exploatații agricole din Uniunea Europeană, cu o dimensiune medie de circa 3,6 ha/exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea medie de la nivelul Uniunii Europene, de 16,6 ha/exploatație. Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agro-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se vor putea susține dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politica agricolă comună, politica de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa-numitul Acord Verde al UE.

Și la nivelul județului Mureș, Recensământul General Agricol (RGA) și Recensământul Populației și Locuințelor (RPL) se desfășoară sub directa coordonare a Comisiei județene constituită în acest sens, prin Ordin de prefect. Președinte este doamna Cristina Mara TOGĂNEL, prefectul județului Mureș. Aceste activități sunt cercetări statistice “totale”, care cuprind toate unitățile statistice investigate (exploatațiile agricole; populația și locuințele) implică o metodologie complexă de culegere, procesare, analiză, validare și diseminare a datelor statistice și se desfășoară o dată la zece ani.

Primul recensământ la care regăsim caracteristicele fundamentale ale recensămintelor moderne a fost efectuat în anul 1838, în Țara Românească. Prin această lucrare statistică s-au cules date referitoare la caracteristicile demografice ale populației, precum și despre stadiul agriculturii din acea perioadă (suprafețele cultivate cu cereale, numărul animalelor pe specii, pomicultura, viticultura). În Moldova, primul recensământ al populației și agriculturii a fost efectuat în perioada 1859-1860, pe când statistica oficială era condusă la Iași de savantul Ion Ionescu de la Brad, primul director al Oficiului de Statistică din Moldova.

În Transilvania, la 12 ani de la Marea Unire, se realizează Recensământul din 1930, primul efectuat în România reîntregită, apreciat drept unul dintre cele mai moderne efectuate în acei ani în lume. El reprezintă, de altfel, o premieră absolută pentru statistica din Europa prin înregistrarea concomitentă a apartenenței etnice, a limbii materne și a religiei.

Pregătirile pentru RGA - runda 2020, amânate din cauza pandemiei pentru anul acesta, au început încă din toamna anului 2019, când reprezentanți ai Direcției

Județene de Statistică Mureș au participat la atelierele de lucru din proiectul CONRENA - “Consolidarea Sistemului Statistic Național și modernizarea proceselor de producție statistică pentru efectuarea recensămintelor naționale”. În cadrul acestor ateliere s-a definitivat proiectul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea RGA (O.U.G. nr. 20/ 2020 aprobată prin Legea nr. 177/ 2020), s-a discutat pe marginea bugetului estimativ, calendarul de desfășurare și instrumentele de lucru.

Pe baza registrelor agricole reactualizate, în colaborare cu funcționarii din cadrul Registrelor Agricole ale UAT-urilor, au fost întocmite listele cu exploatațiile agricole din județul Mureș. În urma acestui proces a rezultat un număr de 85.617 exploatații agricole sau ferme care fac obiectul recenzării în județul nostru. La nivel național sunt peste 3,2 milioane de exploatații agricole sau ferme, de diferite dimensiuni. Practic, România deține o treime din numărul exploatațiilor agricole care sunt la nivelul Uniunii Europene. Aici este important de precizat că exploatațiile agricole care au numai grădină familială sau suprafață mai mică de 15 ari și/sau dețin numai 10 păsări sau un cal nu fac obiectul recenzării.

După procesul de întocmire și definitivare a listelor cu exploatațiile agricole care fac obiectul RGA, s-a procedat la sectorizarea teritoriului județului Mureș, operațiune care a însemnat împărțirea acestuia în secții de recensământ, respectiv sectoare de recensământ. O secție de recensământ cuprinde un număr de 7-9 sectoare de recensământ, iar un sector de recensământ grupează un număr de 180-200 de exploatații agricole. În urma sectorizării teritoriului au rezultat 502 sectoare de recensământ, care formează 109 secții de recensământ.

Recrutarea, selecția (testarea pe baza tabletei electronice) și angajarea personalului de recensământ (611 recenzori și recenzori-șefi) a constituit “proba de foc” a RGA - runda 2020, ținând cont de restricțiile sanitare impuse de pandemie. Aproximativ 650 de persoane au fost instruite în mai multe runde pe bază de tabletă electronică, în Sala Mare a Prefecturii Mureș.

Conform metodologiei RGA, scopul activității este să fie recenzați utilizatorii terenurilor agricole și deținătorii de animale, nu proprietarii de teren. De exemplu, un proprietar a arendat suprafața de teren pe care o deține și atunci trebuie să recenzăm arendașul, nu arendatorul (proprietarul terenului). Evident, în multe cazuri, utilizatorul este aceeași persoană cu proprietarul terenului.

Pe data de 10 mai, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a avut loc o conferință privind lansarea colectării datelor pentru RGA - runda 2020. După finalizarea acestei etape (10 mai-31 iulie 2021) se va efectua o anchetă de control, apoi se va trece la analiza, validarea și diseminarea datelor statistice. Atunci vom avea un diagnostic precis al agriculturii și dezvoltării rurale în România și vom putea face comparații la nivel european.

Recensământul General Agricol 2020 va evidenția schimbările intervenite de la Recensământul General Agricol 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce privește situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub restricții de mediu, a efectivelor de animale și adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, măsurile de dezvoltare rurală etc. De asemenea, va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

Lasă un comentariu